นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

People who follow me

Ico48
เมตตา
Member Since: 08 October 2007 17:32
Last Login: 20 September 2020 16:09
Ico48
มิกกี้
Member Since: 09 January 2008 13:30
Last Login: 22 June 2018 18:12
Ico48
บิวตี้
Member Since: 30 November 2007 09:25
Last Login: 21 October 2019 14:52
Ico48
nadear
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลััยสงขลานครินทร์
Member Since: 12 September 2011 09:30
Last Login: 13 September 2011 11:56
Ico48
หัวกรวด
นักวิทยาศาสตร์
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
Member Since: 11 December 2009 13:51
Last Login: 14 January 2021 10:56
Ico48
pom
Member Since: 09 October 2007 10:09
Last Login: 02 March 2021 15:14
Ico48
ServiceMan
Scientific Equipment Center, PSU
Member Since: 17 October 2007 09:57
Last Login: 22 September 2019 13:06
Ico48
นาย ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม
Member Since: 09 October 2007 23:06
Last Login: 21 October 2017 08:00
Ico48
นักเรียนห้องสันติศึกษา
Member Since: 11 August 2009 13:30
Last Login: 01 December 2014 15:25
Ico48
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักข่าว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 23 Febuary 2009 11:05
Last Login: 23 October 2020 15:37
Ico48
นุชชี่
พนักงานเงินรายได้
คณะเทคนิคการแพทย์
Member Since: 30 May 2013 16:38
Last Login: 05 August 2015 14:36
Ico48
ชยธร วัฒนชาลี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Member Since: 01 November 2013 16:17
Last Login: 18 December 2013 15:12
Ico48
คนธรรมดา
Member Since: 17 October 2007 11:28
Last Login: 04 August 2020 11:21
Ico48
ปราณี
รับราชการ
Member Since: 07 January 2008 14:11
Last Login: 21 June 2017 16:01
Ico48
kwang saelee
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 15 Febuary 2011 11:55
Last Login: 08 Febuary 2021 08:37