นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

People whom I follow

Ico48
นายแสงเทียน
Member Since: 05 October 2007 23:43
Last Login: 05 August 2021 10:01
Ico48
วิภัทร ศรุติพรหม
รับราชการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 05 October 2007 23:49
Last Login: 24 May 2012 16:24
Ico48
น้องยามฯ
Member Since: 08 October 2007 15:20
Last Login: 01 May 2014 12:52
Ico48
เนาวรัตน์ สอิด
Member Since: 08 October 2007 15:38
Last Login: 19 August 2014 15:20
Ico48
Teeradet
พนักงานมหาวิทยาลัย
IT , Price of Songkla University.
Member Since: 08 October 2007 15:50
Last Login: 16 October 2020 09:58
Ico48
เมตตา
Member Since: 08 October 2007 17:32
Last Login: 12 July 2021 23:01
Ico48
ชาเขียวไข่มุก
พนักงานเงินรายได้
คณะทันตแพทยศาสตร์
Member Since: 09 October 2007 08:53
Last Login: 04 October 2011 09:31
Ico48
pom
Member Since: 09 October 2007 10:09
Last Login: 02 March 2021 15:14
Ico48
Hi Dev
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 09 October 2007 13:03
Last Login: 30 September 2014 14:24
Ico48
รัตติยา เขียวแป้น
รับราชการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 09 October 2007 14:10
Last Login: 18 July 2018 11:38
Ico48
เที่ยง
รับราชการ
กองการเจ้าหน้าที่
Member Since: 09 October 2007 14:46
Last Login: 13 November 2017 21:57
Ico48
praphot
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 09 October 2007 15:55
Last Login: 12 Febuary 2013 08:06
Ico48
ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
Member Since: 09 October 2007 16:13
Last Login: 07 May 2013 15:41
Ico48
นาย ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม
Member Since: 09 October 2007 23:06
Last Login: 21 October 2017 08:00
Ico48
พิชิต
Member Since: 10 October 2007 07:11
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
fernforest
Member Since: 10 October 2007 08:42
Last Login: 07 October 2014 09:22
Ico48
InViSiBle
Member Since: 10 October 2007 08:50
Last Login: 03 July 2018 16:22
Ico48
ok-cr
Member Since: 10 October 2007 12:26
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
nidnoi
Member Since: 10 October 2007 12:45
Last Login: 18 March 2012 20:37
Ico48
Wullop Santipracha
Member Since: 10 October 2007 12:59
Last Login: 29 September 2021 08:28