นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สมาชิกที่ฉันติดตาม

Ico48
ชนิษ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 ธันวาคม 2550 14:13
เข้าระบบเมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2556 09:31
Ico48
sarapee sahaviriya
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:06
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:56
Ico48
โชแชง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:09
เข้าระบบเมื่อ: 08 มีนาคม 2556 14:51
Ico48
ปราณี
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:11
เข้าระบบเมื่อ: 21 มิถุนายน 2560 16:01
Ico48
mon-ta-ta
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
น้อง
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 15:31
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
มิกกี้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 มกราคม 2551 13:30
เข้าระบบเมื่อ: 22 มิถุนายน 2561 18:12
Ico48
ปลาดาว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 มกราคม 2551 14:14
เข้าระบบเมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2555 15:58
Ico48
ชนันท์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 มกราคม 2551 14:28
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2556 15:28
Ico48
เปนไท
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 มกราคม 2551 17:11
เข้าระบบเมื่อ: 20 กันยายน 2555 11:58
Ico48
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
รับราชการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 09:19
เข้าระบบเมื่อ: 12 สิงหาคม 2564 19:36
Ico48
saw
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:26
เข้าระบบเมื่อ: 12 สิงหาคม 2560 14:50
Ico48
นุจรี ห่อทอง
หน่วยสารบรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:27
เข้าระบบเมื่อ: 27 มิถุนายน 2559 15:07
Ico48
ปัทมพร อินสุวรรโณ
รับราชการ
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:27
เข้าระบบเมื่อ: 20 สิงหาคม 2558 13:55
Ico48
P'na
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
ศศิธร ลิ่มจู้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:30
เข้าระบบเมื่อ: 10 กันยายน 2560 18:10
Ico48
นางสาวธีรนิตย์ ฉั่วสุวรรณแก้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:58
เข้าระบบเมื่อ: 24 มิถุนายน 2558 11:51
Ico48
แมงปอ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 11:40
เข้าระบบเมื่อ: 30 กันยายน 2564 13:45
Ico48
anni
รับราชการ
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มกราคม 2551 10:30
เข้าระบบเมื่อ: 31 มกราคม 2560 15:47
Ico48
นพพร
รับราชการ
รังสีวิทยา รพ.มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มกราคม 2551 16:07
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32