นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

People whom I follow

Ico48
น้องยามฯ
Member Since: 08 October 2007 15:20
Last Login: 01 May 2014 12:52
Ico48
เมตตา
Member Since: 08 October 2007 17:32
Last Login: 20 September 2020 16:09
Ico48
Wullop Santipracha
Member Since: 10 October 2007 12:59
Last Login: 06 March 2021 09:38
Ico48
โอ๋-อโณ
นักเทคนิคการแพทย์
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
Member Since: 10 October 2007 23:22
Last Login: 20 Febuary 2021 18:17
Ico48
คนธรรมดา
Member Since: 17 October 2007 11:28
Last Login: 04 August 2020 11:21
Ico48
ไม้จัตวา
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.
Member Since: 29 October 2007 09:40
Last Login: 11 August 2017 11:16
Ico48
chutharat
Member Since: 31 October 2007 16:19
Last Login: 28 June 2019 15:27
Ico48
Teddy
Member Since: 19 November 2007 16:47
Last Login: 15 Febuary 2021 11:51
Ico48
mandala
Member Since: 28 November 2007 09:54
Last Login: 18 November 2014 11:44
Ico48
คนทำGIS
รับราชการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
Member Since: 29 November 2007 09:51
Last Login: 29 August 2012 16:33
Ico48
Monly
Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
Member Since: 29 November 2007 10:35
Last Login: 15 October 2019 14:39
Ico48
เปตอง
Member Since: 30 November 2007 08:15
Last Login: 04 April 2018 10:58
Ico48
โกโก้เย็น
รับราชการ
คณะวิศวกรรมศสตร์
Member Since: 04 December 2007 11:48
Last Login: 29 September 2014 11:07
Ico48
Our Shangri-La
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 13 December 2007 12:09
Last Login: 01 May 2020 10:15
Ico48
อุไร ไปรฮูยัน
รับราชการ
ห้องสมุด
Member Since: 19 December 2007 13:51
Last Login: 27 December 2016 23:43
Ico48
ปราณี
รับราชการ
Member Since: 07 January 2008 14:11
Last Login: 21 June 2017 16:01
Ico48
มิกกี้
Member Since: 09 January 2008 13:30
Last Login: 22 June 2018 18:12
Ico48
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
รับราชการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 15 January 2008 09:19
Last Login: 17 Febuary 2021 09:02
Ico48
Runya
รับราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
Member Since: 15 January 2008 10:30
Last Login: 12 June 2015 10:42
Ico48
anni
รับราชการ
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Member Since: 21 January 2008 10:30
Last Login: 31 January 2017 15:47