นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

My Activities

30 November 2019
Ico48
Small_listening30nov19
Listening
By โอ๋-อโณ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 924
Ico48
Small_love30nov19
Love
By โอ๋-อโณ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 894
Ico48
Small_parent30nov19
Parent
By โอ๋-อโณ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 622
Ico48
Small_challenge30nov19
Challenge
By โอ๋-อโณ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 524
Ico48
Small_teacher30nov19
Teacher
By โอ๋-อโณ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 507
Ico48
Small_obstacle30nov19
Obstacle
By โอ๋-อโณ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 549
Ico48
Small_moment30nov19
Moment
By โอ๋-อโณ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 513
Ico48
Small_world30nov19
World
By โอ๋-อโณ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 483
Ico48
Small_past30nov19
Past
By โอ๋-อโณ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 440
Ico48
Small_millionaire30nov19
Millionaire
By โอ๋-อโณ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 386
Ico48
Small_strength30nov19
Strength
By โอ๋-อโณ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 407
Ico48
Small_passion30nov19
Passion
By โอ๋-อโณ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 374
Ico48
Small_proud30nov19
Proud
By โอ๋-อโณ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 435
Ico48
Small_nonsense30nov19
Nonsense
By โอ๋-อโณ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 408
Ico48
Small_kids30nov19
Kids
By โอ๋-อโณ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 354
Ico48
Small_people30nov19
People
By โอ๋-อโณ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 338
Ico48
Small_friend30nov19
Friend
By โอ๋-อโณ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 328
Ico48
Small_become30nov19
Become
By โอ๋-อโณ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 307
Ico48
Small_have30nov19
Have
By โอ๋-อโณ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 321
Ico48
Small_own30nov19
Own
By โอ๋-อโณ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 304