นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

ความเคลื่อนไหวของฉัน

30 พฤศจิกายน 2562
Ico48
Small_listening30nov19
Listening
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 927
Ico48
Small_love30nov19
Love
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 900
Ico48
Small_parent30nov19
Parent
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 622
Ico48
Small_challenge30nov19
Challenge
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 528
Ico48
Small_teacher30nov19
Teacher
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 512
Ico48
Small_obstacle30nov19
Obstacle
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 549
Ico48
Small_moment30nov19
Moment
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 516
Ico48
Small_world30nov19
World
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 487
Ico48
Small_past30nov19
Past
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 442
Ico48
Small_millionaire30nov19
Millionaire
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 390
Ico48
Small_strength30nov19
Strength
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 410
Ico48
Small_passion30nov19
Passion
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 376
Ico48
Small_proud30nov19
Proud
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 442
Ico48
Small_nonsense30nov19
Nonsense
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 410
Ico48
Small_kids30nov19
Kids
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 359
Ico48
Small_people30nov19
People
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 341
Ico48
Small_friend30nov19
Friend
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 330
Ico48
Small_become30nov19
Become
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 310
Ico48
Small_have30nov19
Have
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 323
Ico48
Small_own30nov19
Own
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 305