นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

~>aRuNaN<~
Ico64
MR. Arunan ~>aRuNaN<~ Heemchood
นักวิชาการอุดมศึกษา (Higher Educational Office)
Academic Services and Technology Transfer Management Division: ASTTMD
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 9 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

30 November 2011
Ico48
วิศวฯ จัดกิจกรรมพบปะหน่วยงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ (First Visit ครั้งที่ 1) เพื่อรับฟังปัญหาของภาคอุตสาหกรรม
in บริการวิชาการ_คณะวิศวกรรมศาสตร์
By ~>aRuNaN<~
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (รศ.สมชาย ชูโฉม) พร้อมกับหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต-นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ) และเจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศ...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 3111
Ico48
Small_no2
พบปะหน่วยงานภายนอกครั้งที่ 1
By ~>aRuNaN<~
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1206
Ico48
Small_no1
กิจกรรมพบปะหน่วยงานอุตสาหกรรมครั้งที่ 1
By ~>aRuNaN<~
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1205
Ico48

Likes

Ico48
“เที่ยวเองได้ง่ายๆ สบายกระเป๋าสตางค์ สไตล์ พี่วุฒิ&พี่เคท “ลาว””
in หรรษาวาไรตี้ กับพี่ใยไหม
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
ประเทศลาวเป็นประเทศที่ผมอยากไปเที่ยว เพราะการเดินทางที่ไม่ไกล ค่าใช้จ่ายที่ถูก และบรรยากาศวิถีชีวิตสบายๆ ของคนลาวที่ดึงดูดให้เราไปพักผ่อนยาวๆ ได้อย่างสบายใจ ผมซื้อหนังสือ “เที่ยวเองได้ง่ายๆ สบายกระเป๋าสตางค์ สไตล์ พี่วุฒิ&พี่เคท “ลาว”” นี้มาเมื่อปลายปี 2551 ด้วยเห...
Flowers: 3 · Comments: 7 · Read: 3455
Ico48
วิศวฯ จัดเสวนาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 "ทำบริการวิชาการแล้วได้อะไร??”
in บริการวิชาการ_คณะวิศวกรรมศาสตร์
By ~>aRuNaN<~
หลังจากห่างหายจากวงการ Share.psu ไปสักพัก..กลับมาคราวนี้..ขอมาอัพเดทข่าวคราวงานบริการวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์สักหน่อย ก็ยังคง Concept รายงานผลตามตามแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555 เหมือนเดิมครับ.. ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง..ที่หน่วยงานฯของผมดำเนินการไปแล้ว.. วันนี้ขอเลยมาแบ่งปันกิจกรรม...
Flowers: 2 · Comments: 2 · Read: 2606
Ico48
นโยบายด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
By ~>aRuNaN<~
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1088
Ico48
Small_topic7
ประเด็นการเสวนาครั้งที่1
By ~>aRuNaN<~
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1087
Ico48
Small_topic6
ประเด็นการเสวนาครั้งที่1
By ~>aRuNaN<~
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 835
Ico48
Small_topic5
ประเด็นการเสวนาครั้งที่1
By ~>aRuNaN<~
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 782
Ico48
Small_topic4
ประเด็นการเสวนาครั้งที่1
By ~>aRuNaN<~
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1043
Ico48
Small_topic3
ประเด็นการเสวนาครั้งที่1
By ~>aRuNaN<~
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 781
Ico48
Small_topic2
ประเด็นการเสวนาครั้งที่1
By ~>aRuNaN<~
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 799
Ico48
Small_topic1
ประเด็นการเสวนาครั้งที่1
By ~>aRuNaN<~
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 807
Ico48
Small_alltopic
ประเด็นการเสวนาครั้งที่1
By ~>aRuNaN<~
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 811
Ico48
Small_4
ภาพพิธีเปิดกิจกรรมเสวนาครั้งที่ 1
By ~>aRuNaN<~
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 771
Ico48
Small_1
ภาพพิธีเปิดกิจกรรมเสวนาครั้งที่ 1
By ~>aRuNaN<~
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 752
25 October 2011
Ico48

Likes

Ico48
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา (8)
in เรื่องเล่าหน้างาน
By ปราณี
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ - ตารางจดสถิติการใช้เวลา กำหนดรายการที่สำคัญก็คือ กำหนดเวลาของงาน งานเริ่ม-สิ้นสุด รายการดำเนินงาน ระยะเวลาติดตามงาน ผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น - จดรายการ โดยระบุขั้นตอนการทำงาน ความสำคัญก่อนหลังของงานแต่ละชิ้น โดยจัดลำดับงานที่ต้อง...
Flowers: 3 · Comments: 2 · Read: 2230
Ico48

Likes

Ico48
รางวัล share.psu กับการพัฒนาความรู้ พัฒนาคน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากที่ share.psu มีการให้รางวัลด้วยการนับจำนวนบันทึกต่อช่วงเวลาที่กำหนด ทำให้เกิดปรากฏการณ์การเขียนบันทึกด้วยการนำความรู้จากแหล่งอื่นมาบันทึกมากขึ้น หรือดูอีกนัยหนึ่ง ทำให้มีการเรียนรู้ด้วยการอ่านเพิ่มขึ้น การหาแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้มากขึ้น การจัดการความรู้เกิดจากต้องการให้ผู้ฝึกฝนเรียนรู้พัฒน...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1977
Ico48

Likes

Ico48
การทำงานเป็นทีมในองค์กรแห่งการเรียนรู้
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
วันอาทิตย์ 16 ตุลาคม 2554 ผมก็พยายามจะทำตามกติกาของเจ้าของโรงเตี้ยมแชร์สีชมพูนี้ให้มากที่สุดนะครับ สิ่งที่เจ้าของอยากเห็นคือการบันทึกอยู่เป็นประจำ ในตอนนี้กำหนดไว้ 3 บันทึกต่อสัปดาห์ การทำงานเป็นทีมในพจนานุกรมสมรรถนะของม.อ.จะว่าอย่างไรก็ปล่อยให้เขาว่าไป แต่ในองค์กรแห่งการเรียนรู้แชร์สีชมพูน...
Flowers: 8 · Comments: 4 · Read: 2492
Ico48

Likes

Ico48
บุคลิกคนทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
บุคลิกคนทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ 1. หมั่นลดความเป็นอัตตาหรือการเห็นแก่ตนลง 2. รับความรู้สึกของคนอื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา 3. ให้ความสำคัญแก่คนอื่นมากขึ้น เห็นประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 4. อย่าเอาเปรียบผู้อื่น 5. ยิ้มไว้เสมอ 6. เป็นผู้ให้ก่อนเสมอ 7. พร้อมให้บริการแก่ผู้อื...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1861