นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

17 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
จากงาน bye nior ธรรมดา เป็นคุณค่าวันลาครูที่ประทับใจ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ 14 ก.พ. 2555 นอกจากเป็นวันดี วันแห่งความรัก คณะทรัพยากรธรรมชาติ ยังเพิ่มความประทับใจระหว่างศิษย์-อาจารย์ ด้วยการจัดพิธี “อำลาครู” http://share.psu.ac.th/blog/learn-fnr/22647 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาไป ด้วยการให้ทั้งอาจารย์และศิษย์ แสดงความรู้สึก ให้โอ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2584
Ico48

ชอบ

Ico48
ทำงานอย่างมีอารมณ์ อย่าใช้อารมณ์ทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
อารมณ์ หมายถึงสภาวะจิตใจ ความรู้สึก ซึ่งมีทั้งด้านร้าย ด้านดี ด้านลบ ด้านบวก การทำงานอย่างมีอารมณ์ กับการทำงานอย่างใช้อารมณ์ เป็นสภาพการใช้อารมณ์ทำงานที่ต่างกันคนละด้านและได้ผลต่างกันคนละด้านเช่นกัน การทำงานอย่างมีอารมณ์เป็นปรับอารมณ์ให้สอดคล้องกับการทำงาน อย่างการเขียนบันทึกก็ต้องมีอารมณ์จ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3162
Ico48

ชอบ

Ico48
ไปเป็นอาจารย์พิเศษ เล่าเรื่อง KM
ใน เรื่องเล่าจากหน้างาน
โดย เมตตา
ดิฉันได้รับเชิญไปเป็น อาจารย์พิเศษวิชา"ระบบการจัดการความรู้" ที่คณะวิทยาการจัดการ หัวข้อระบบการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยภาควิชาบริหารธุรกิจ เป็นผู้เรียนเชิญไป ทันทีที่รับปากไปเพราะอาจารย์ผู้สอน (ดร.จันทวรรณ) มาชวนให้ช่วยหลังจากรับปากไปแล้ว มาคิดต่อ "มั่นมาก"นะเรานี่แล้วเราจะเล่...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2176
08 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
บทความฉบับที่ 16 "กลยุทธ์หมัดเด็ดพิชิตใจ คนเก่ง/คนดี"
ใน การบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
โดย สายฝน
กลยุทธ์หมัดเด็ดพิชิตใจ คนเก่ง/คนดี บทความโดย:ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ในยุคปัจจุบันหลายองค์กรต่างพยายามแสวงหาคนเก่ง/คนดี หรือ Talented People เข้ามาร่วมงานกับ องค์กรจึงทำให้นักบริหารบุคลากร (HR: Human Resource) ต่างพยายามแสวงหาเครื่องมือเพื่อคัดเลือกคนที่ &...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2487
Ico48
บทความฉบับที่ 15 "HR Innovation การบริหารคนก็ต้องมีนวัตกรรม"
ใน การบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
โดย สายฝน
HR Innovation การบริหารคนก็ต้องมีนวัตกรรม เดี๋ยวนี้คำว่า “Innovation” หรือนวัตกรรม ดูเหมือนว่าจะได้กลายเป็นคำฮิต ในเชิงการบริหารจัดการไปซะแล้ว จากที่องค์กรชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ต่างก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในระดับนโยบาย กลยุทธ์ หรือวัฒน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 6839
Ico48
บทความฉบับที่ 14 "หลักการครองงาน"
ใน การบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
โดย สายฝน
หลักการครองงาน หมายถึง หลักธรรมข้อปฏิบัติให้ถึงความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่กิจการงานโดยชอบในการประกอบสัมมาอาชีวะ ซึ่งย่อมยังผลให้ผู้ปฏิบัติได้ถึงความเจริญก้าวหน้าและความสุขในชีวิต หลักการครองงานนั้น จะต้องเป็นหน้าที่กิจการงานหรือเป็นการประกอบอาชีพโดยสุจริต โดยชอบธรรม จึงจะไ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2385
Ico48
บทความฉบับที่ 13 "จะชวนไปหาผู้ตามที่พึงประสงค์ขององค์กร"
ใน การบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
โดย สายฝน
ตามที่สายฝนได้ทำงานในองค์กร สายฝนก็ได้ศึกษาและสังเกตเห็นกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้ตาม)ในทุก ๆ องค์กรแล้ว เมื่อพูดถึงผู้ตามแล้วภายในองค์กรจะมีหลายๆ รูปแบบ เช่น ผู้ตามแบบห่างเหิน (alienated follower) ผู้ตามแบบเฉื่อยชา (passive follower) ผู้ตามแบบปรับตาม (conformist follower) ผู้ตามแบบทำงานเอ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1800
Ico48
บทความฉบับที่ 12 "พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร"
ใน การบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
โดย สายฝน
สวัสดีค่ะ เมื่อพูดถึงพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรแล้ว เรามักจะคิดไปในเรื่องของการแสดงออกทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคลต่อตนเองและต่อบุคคลอื่น ซึ่งแต่ละบุคคลมักจะแสดงออกโดยทางกาย วาจา และทางใจ หรือเป็นการตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่ง ส่วนใหญ่แล้วในองค์กรของเราพฤติกรรมบ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 7300
Ico48
บทความฉบับที่ 11 "9 คำสอนของพ่อ" (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
ใน การบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
โดย สายฝน
บทความ 9 คำสอนของพ่อ (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)1. ความเพียรการสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำคัญที่สุด คือ ความอดทน คือ ไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้น ทำมันน่าเบื่อ บางทีเห...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2499
27 มกราคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
ที่ สนอ.ลงกันเกือบครบแล้วค่ะ จะปิดหีบตอน 14.00 น.
โดย เมตตา
ดอกไม้: 2
22 มกราคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ 万事如意 新年发财 恭喜发财 กงสี่ฟาไฉ ขอให้ร่ำรวย 万事如意 ว่านซื่อ...
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 3
Ico48

ชอบ

Ico48
วันที่เกิดกับนิสัย
ใน เบบี๋...หวานเย็น
โดย ป้าปุ๊ย
คุณ ทราบหรือไม่ว่าจริงๆแล้ว ... ดวงการงานของแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กับวันเกิดของเราด้วย แล้วคุณหล่ะอยากรู้มั้ยว่าตัวเองเกิดวันอะไร และเหมาะกับงานแบบไหนกันนะ... คนเกิดวันที่ 1 คนที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ชอบความท้าทายตลอดเวลา สไตล์การทำงาน : เป็นที่ชอบคิดในสิ่งต่างๆ แปลกใหม่ต...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2258
01 มกราคม 2555
Ico48
รูปภาพน้ำ ณ วันที่ 1 มค.55 แถวหมู่บ้านจันทร์วิโรจน์
ใน เก็บมาเล่าให้ฟัง
โดย สายฝน
สวัสดีค่ะ แถวบ้านสายฝนเองค่ะ ใกล้จะท่วมแล้ว ช่วยขนของหน่อยซิ
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2046
Ico48

ชอบ

Ico48
ก่อนขึ้นปีใหม่ ตรวจเวลา ตรวจค่าชีวิต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ 30 ธันวาคม 2554 เป็นสุดท้ายของการทำงาน จึงขอฝากคำกลอน ย้อนดูตัว เพื่อเตรียมตัวทำงานในปีใหม่ 2555 ให้นับวัน ผ่านมา นานกี่ปี นานเท่านี้ เท่านั้น นานจังหู ผ่านอะไร มาบ้าง ลองทวนดู ใครเชิดชู ตัวเรา ไว้อย่างไร มีความรู้ ความสามารถ เทียมใครเขา ตัวของเรา เชื่อมั่น ขนาดไหน ทำงานได้ ตามห...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1677
Ico48

เสียดายจังไม่มีสายฝน

Ico48

ชอบ

Ico48
พรปีใหม่....จากใจมอนลี่
ใน Variety of Monly
โดย Monly
ส.ค.ส. แด่...เพื่อนพ้องน้องพี่ชาว Share ทุกท่าน ขออภัย บางท่านที่ไม่ได้อยู่ใน ส.ค.ส. ส่งความสุข แต่ยังคิดถึงนะ อ่านทำนอง ร้อยกรอง ของผองเพื่อน นั่งแชเชือน คิดหนัก นักมอนลี่ ด้วยอ่อนหัด เรื่องสำเนียง เยี่ยงกวีแต่อยากร่วม ยินดี เปรมปรีดิ์กัน เปิดหน้าแชร์ สิ่งที่เห็น เป็นต้องกลุ้ม มีแต่บท ก...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 2314
Ico48

ชอบ

Ico48
จัดเวลา เพิ่มค่าเพื่ออนาคต ในปี 2555
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวานได้ให้ตรวจเวลา ตรวจค่าชีวิตที่ผ่านมา วันนี้ 31 ธันวาคม วันสุดท้าย ปี 2554 จึงขอให้เตรียมจัดเวลา เพิ่มค่าเพื่ออนาคต ในปี 2555 เพราะเวลา สุขภาพ ผ่านเสื่อมแล้ว เรียกคืนไม่ได้ จึงต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับหน้าที่ ช่วงชีวิต ไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ รัก โกรธ เกลียด หลง อารมณ์เสีย เสียอารมณ์ จนลืมคว...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2215
Ico48

ชอบ

Ico48
ขอให้ชาวแชร์มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2555นะคะ
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 1
Ico48

ชอบ

Ico48
บันทึกส่งท้ายปีเก่า .... สวัสดีปีใหม่
ใน มุมละไม-ไดอารี
โดย เมตตา
วันสุดท้ายของปี 2554 วันสิ้นปี ปีนี้ฝนตกไม่ขาดสายผิดไปจากปีก่อนๆ เด็กๆผิดหวังนิดหน่อย กลางวันเธอวางแผนจะเล่น ดอกไม้ไฟ เล่นพรุ ไฟเย็น กันเธออุตส่าห์ เทกะปุกเศษสตางค์ให้แม่ขับรถพาไปซื้อหามาตั้งแต่หัววัน ไม่เป็นไร..ลูกเดี๋ยวก็มีวิธีเองแหล่ะ มนุษย์เราไม่มีทางจำนนต่อหนทาง...เชื่อแม่สองปีมาแล้วเรากางเต...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2230