นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

^^ นู๋เดือน ^^
Ico64
จริยา คำแหง
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

11 สิงหาคม 2551
Ico48

Bookmark: www.psu-bic.psu.ac.th

http://www.psu-bic.psu.ac.th

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานบริการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเริ่มต้นการประกอบธุรกิจจนสามารถออกไปสู่การเป็นผู้ประกอบการได้ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น พื้นที่บ่มเพาะ บริการสำนักงานพื้นฐาน และอื่นๆ ภายใต้การให้บริการอย่างเป็นระบบแก่ผู้ประกอบการ นักวิจัย

Tags:

โดย ^^ นู๋เดือน ^^
ดอกไม้: 0