นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 32 · Followed: 26

My Activities

03 June 2016
Ico48

Likes

Ico48
ม.อ.ร่วมใจ ส่งเสริม 5 ส. สำนึกรัก สำนักงานอธิการบดี
in Happy Workplace
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดทำพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สะอาดสวยงาม ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานตามมาตรฐาน 5 ส. ในกิจกรรม “สำนึกรัก สำนักงานอธิการบดี” จัดประกวด Mr. และ Mrs Cleaning Design contest ส่งเสริมความคิดส...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 2090
Ico48

Likes

Ico48
ม.อ.ร่วมใจ ส่งเสริม 5 ส. สำนึกรัก สำนักงานอธิการบดี
in Happy Workplace
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดทำพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สะอาดสวยงาม ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานตามมาตรฐาน 5 ส. ในกิจกรรม “สำนึกรัก สำนักงานอธิการบดี” จัดประกวด Mr. และ Mrs Cleaning Design contest ส่งเสริมความคิดส...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 2090
Ico48

Likes

Ico48
ตัวเราของเรา
in เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
By โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้สอนให้เราประเมินความเป็นตัวเรา Michel de Montaigne นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสท่านบอกไว้ว่า "ปาวารณาตนให้คนอื่น แต่ให้ตัวตนของเรากับตัวเอง" ลึกซึ้งดีนะคะ เราต้องอย่าเอาความเป็นตัวตนของเราไปยกให้ใครเขา เป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้น
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 778
Ico48

Likes

Ico48
บันทึกแนะนำของ Share บันทึกปัจจุบันนี้ อายุตั้งหนึ่งเดือนทีเดียวนะคะ "ท้าว"
By โอ๋-อโณ
Flowers: 7
02 May 2016
Ico48

Likes

Ico48
เยี่ยมชมแปลงผักไฮโดรโพนิกส์..... กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
in บริการวิชาการ...ภาควิชาธรณีศาสตร์
By **ซูซี่**
“เยี่ยมชมแปลงผักไฮโดรโพนิกส์ที่ประสบปัญหาโรครากเน่าและโรคใบจุด” วันจันทร์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช วันจันทร์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 773
Ico48

Likes

Ico48
Next-generation Sequencer
in งานวิจัยทางด้าน Molecular
By คิดบวก
NGS เป็นเครื่องวิเคราะห์หาลำดับสารพันธุกรรม (Next-generation Sequencer) ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในเครื่องเดียวกันคือ Clonal Amplification, Sequencing และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) โดยไม่ต้องการอุปกรณ์เสริมในการทำ Amplification NGS (Next generation sequencer) เริ่มต้นมีการใช้อย่างแพร่หล...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1105
Ico48

Likes

Ico48
website นานาภาษา
in LUX
By LUX
"ความพร้อมในการเข้าสู่ AEC" ข้อความนี้เราได้ยินกันบ่อยมาก และก็ไม่แน่ใจทุกครั้งที่ได้ยินว่าพร้อมหรือไม่ บ่อย ๆ ครั้ง เมื่อต้องใช้ website ของหน่วยราชการในการค้นหาข้อมูล และต้องการเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษจาก website ของหน่วยราชการเพื่อความถูกต้อง แต่ก็มักจะผิดหวังคือ ไม่มี หรือมีแต่ไม่ครบถ้วนทุกเ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 779
Ico48

Likes

Ico48
งานซ่อมสร้างมันเป็นของคู่กัน
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
มีเรื่องราวที่จะเรียนรู้อีกมากมายในโลกนี้ แต่การเรียนรู้เพียงอย่างเดียวแล้วไม่ลงมือปฎิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เกิดทักษะในงานนั้น ๆ คงจะยาก ดังเช่นเครื่องเก็บอากาศที่ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้จัดซื้อจัดหามาเพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่าง Gas ที่ปลายปากท่อของโรงงานที่มีความประสงค์ที่จะให้ทางงานเคม...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 849
29 April 2016
Ico48

Likes

Ico48
ฉันดุไม๊?
in ตามเด็กไปค่าย
By แมงปอ
ช่วงเย็นวันนี้ เราร่วมประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ที่ห้องประชุม อาคารศูนย์กีฬา เราถูกท่าน ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ถามว่า "ทำไมชมรมสอนเด็กจึงเหนียวแน่น มีศิษย์เก่ามารวมรุ่นกันเมื่อไม่นานมานี้มากมาย อาจารย์ที่ปรึกษาทำยังไงถึงผูกพันธ์ ...
Flowers: 8 · Comments: 3 · Read: 1363
Ico48

Likes

Ico48
ค่าของความรู้อยู่ที่ใช้ทำอะไร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ความรู้เป็นสิ่งสำคัญให้คนอยู่ดีมีสุข ทำให้ทุกคนต้องเรียนรู้ การได้ดีมีสุขได้จริงไม่ใช่อยู่ที่ตัวความรู้ การมีความรู้ แต่อยู่ที่การใช้ความรู้ให้เกิดค่า การมีความรู้มากมาย เรียนสูง แต่ยังมีปัญหา หาความอยู่ดีมีสุขไม่ได้เพราะใช้ความรู้ให้เกิดค่า ให้พอดีไม่ได้ หรือเรียกว่าใช้ความรู้ไม่เป็น...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 557
Ico48

Likes

Ico48
จองพื้นที่จำหน่ายสินค้างานเกษตรภาคใต้
in งานเกษตรภาคใต้
By ศรีนรา
เรื่มต้นกับการประชาสัมพันธ์ จองพื้นที่จำหน่าย/แสดงสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ การเกษตรอาหารเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้าน หนังสือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สินค้าทั่วไป เกษตรเพื่อชาวใต้ สำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน..จะแจ้งเป็นระยะๆ ขอขอบคุณ :)
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1450
Ico48

Likes

Ico48
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558
in การจัดการความรู้
By เปตอง
ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 26(1/2559) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้มีมติให้ดำเนินการสกัดความรู้บุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 11 ท่าน บุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 จำนวน 7 ท่าน เพื่อบันทึกบนระบบ http://share.psu.ac.th โดยมีวัตถุประส...
Flowers: 9 · Comments: 2 · Read: 998
11 April 2016
Ico48

Likes

Ico48
ตะลุย Japan (4) : ที่พัก
in Variety of Monly
By Monly
หลังจากที่ บันทึกเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ในห้องพักไปแล้ว บันทึกนี้มาต่อในเรื่องการจองที่พักมาแบ่งปัน เผื่อว่ามีท่านใดต้องการที่พักระดับปานกลาง ราคาที่พอจะรับได้ไม่สูงเกินไป การเลือกจองที่พัก ต้องเลือกที่พักที่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า มากที่สุดเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปขึ้นรถไฟฟ้าและ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1036
Ico48

Likes

Ico48
ความสำเร็จของเอียด
in ตามเด็กไปค่าย
By แมงปอ
เราเขียนบันทึก "กล้าไม้ที่ไม่รู้พันธุ์?" ให้เอียดและนักศึกษาบางคน เมื่อ มีนาคม 2551 เรารู้จักเอียดประมาณ ปี 2544 ตั้งแต่เอียดเรียนปี 1 เพราะเอียดมาอยู่ชมรมสอนเด็ก เอียดเป็นคนสุภาพ เรียบร้อย ใจเย็น ไม่มีพิษมีภัยกับใคร จึงเป็นที่รักของพี่น้องทุกรุ่น เอียดเรียนนาน จึงมีพี่น้องหลายรุ่น จำได้ว่า...
Flowers: 6 · Comments: 6 · Read: 999
Ico48

Likes

Ico48
ตะลุย Japan (1) : ตื่นเต้น
in Variety of Monly
By Monly
ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ และขอโอกาสนั้นสักครั้ง ถ้าฉันมีโอกาสได้ไปเยือน อยากจะไปดูความเจริญ ความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ความสวยงามของประเทศในฤดูกาลต่าง ๆ แฟชั่นหลากหลาย เครื่องสำอางที่มีราคาถูก การันตีด้วยคุณภาพ และความหล่อความสวยตามธรรมชาติของคนญี่ปุ่น การจัดร...
Flowers: 8 · Comments: 2 · Read: 1204
Ico48

Likes

Ico48
ตะลุย Japan (3) : อุปกรณ์ในห้องพัก
in Variety of Monly
By Monly
บันทึกนี้ ขอข้ามขั้นตอนในช่วงการเตรียมตัวไปประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีพี่และน้องๆ มีแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน และมีบางท่านได้เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เพื่อให้ทันกับดอกซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง รอแขกชาวต่างชาติได้มาเชยชม สิ่งที่กังว...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 982
Ico48

Likes

Ico48
เส้นทางเข้า-ออกสถานีขนส่ง
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
เพิ่มเส้นทางเข้าออกขนส่ง ที่อยู่บริเวณเปิดท้ายขายของแรกเริ่มเดิมทีที่ก่อส้างแล้วเสร็จเมื่อสักหลายสิบปีที่แล้ว ทั้งบ้านทั้งที่จอดรถว่างเต็มไปเสียหมด ไม่มีใครไปใช้บริการจอดรถ รถประจำทาง รถบัส รถตู้ ไม่มีใครยอม ต่างยึดพ้นที่บริเวณสายหนึ่ง สายสอง และหน้าหอนาฬิกาเป็นที่จอดรอผู้โดยสาร มาวันนี้สถานกา...
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 1112
30 March 2016
Ico48

เสือ ลองเดินถอยหลังดูต่ะ

Ico48

Likes

Ico48
กำลังใจ
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
วันนี้ วันนั้น วันไหน ๆ มันก็เป็นวันที่ต้องก้าวเดินไปข้างหน้า ไม่มีวันที่จะเดินถอยหลังไปได้ นี้คือสิ่งที่เราคิดของเราเอง การก้าวย่างเดินในทุก ๆ เส้นทางมันย่อมมีขวางหนามเป็นธรรมดา ไม่มีเส้นทางใด ๆ ที่โรยด้วยกลีบดอกกุหลาบไว้ให้เราเดินสบาย กลับมานั้งทบทวนวันเวลาที่ผ่านมา กับการก้าวย่างเดินใ...
Flowers: 6 · Comments: 4 · Read: 1090
Ico48

Likes

Ico48
คณะทรัพย์ ม.อ.แนะแบ่งสวนยางมาปลูกยาง ปาล์ม และเลี้ยงสัตว์ ตามศาสตร์ของพระราชา
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แนะเกษตรกร กู้วิกฤตราคายางพาราตกต่ำ แบ่งสวนยาง เป็น 3 ส่วน ตามรูปแบบของเกษตรศาสตร์ของพระราชา ในพื้นที่ 30 ไร่ มาปลูกยาง 16 ไร่ ปลูกปาล์มน้ำมัน 13 ไร่ และทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีฐานะการเงินที่มั่นคง ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบั...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 2068