นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
Recent Activities
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

07 October 2013
Ico48
Small_convention
convention.png
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1168
19 April 2013
Ico48
21
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1106
Ico48
14
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1177
Ico48
ข่าวม.อ.ที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2556
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By naruemon.so
หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที 11มกราคม 2556 : โพลล์คนใต้ วัด 3 รัฐบาลดับไฟใต้ ใช้ ก.ม.พิเศษล้มเหลว หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที 20 มีนาคม 2556 : 40 ผู้นำศาสนาโลกร่วมถกทิศทางใหม่ อิสลามศึกษา หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ฉบับวันที 21 มกราคม 2556 ม.อ.ร่วมเอกชนส่งเสริมหลักสูตรตลาดแรงงาน หนังสื...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 1324
Ico48
10
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 754
03 April 2013
Ico48
news8
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 646
Ico48
news7
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 601
Ico48
news6
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 593
Ico48
news5
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 599
Ico48
news4
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 573
Ico48
news3
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 495
Ico48
news2
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 533
Ico48
news1
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 531
10 Febuary 2012
Ico48
Small_1200117x
ข่าวม.อ.ในหนังสือพิมพ์ 17 ม.ค.2555
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1504
Ico48
Small_120111x
ข่าวม.อ.ในหนังสือพิมพ์ 11 ม.ค.2555
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1592
Ico48
ข่าวเด่น ม.อ.ในหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมกราคม 2555
in ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
By naruemon.so
ข่าวเด่นตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ ประจำเดือน มกราคม 2555
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 2608
Ico48
Small_1200119x
ข่าวม.อ.ในหนังสือพิมพ์ 19 ม.ค.2555
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 853
Ico48
Small_1200105x
ข่าวม.อ.17 ม.ค.2555
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 906
Ico48
Small_1200104x
News04-01-2555
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 889
Ico48
Small_1200103x
News01-2555
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 890