นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
Ico64
ปวีณ์นุช ชูทอง
นักวิชาการอุดมศึกษา
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

04 พฤษภาคม 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์
ใน งานของภาควิชาฯ
โดย anni
รู้สึกว่าการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 ผ่านไปได้ไม่นาน การเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้ง ที่ 5 ก็มาถึง หนึ่งปีผ่านไปเร็วมาก ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 28-30 ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 977
28 เมษายน 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย "รักหมดใจ"
ใน learn
โดย ศรีนรา
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ <><><><><><><><> <><><><><><><><> ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 2 เด็กอายุ 9-12 ขวบ 60 คน เวลา 5 วัน กับคุณครูคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1137
27 เมษายน 2559
Ico48
1114.pdf
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 364
Ico48
1113.pdf
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 350
Ico48
แนวปฏิบัติการนับปี พ.ศ.ของหลักสูตร
ใน บัณฑิตศึกษา NR
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาระดมกำลังจัดทำปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยทะเบียนฯ (บัณฑิตศึกษา) ขอทบทวนแนวปฏิบัติการนับปี พ.ศ.ของหลักสูตร ดังนี้ค่ะ ด้วยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 332(5/2554) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ได้พิจารณาเรื่อง ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 911
Ico48
1112.pdf
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 264
Ico48
111.pdf
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 158
18 เมษายน 2559
Ico48
Small_news2366
news2366.jpg
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 305
Ico48
Small_news2365
news2365.jpg
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 413
Ico48
Small_news2364
news2364.jpg
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 367
Ico48
Small_news2363
news2363.jpg
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 364
Ico48
Small_news2362
news2362.jpg
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 246
Ico48
Small_news2361
news2361.jpg
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 216
Ico48
กำหนดการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558
ใน บัณฑิตศึกษา NR
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
หน่วยทะเบียนฯ (บัณฑิตศึกษา) ขอแจ้งกำหนดการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 936
Ico48
Small_news2111
news2111.jpg
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 280
29 มีนาคม 2559
Ico48
แผนภูมิขั้นตอนการเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
ใน บัณฑิตศึกษา NR
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายกำหนดให้มีคณะกรรมการวิชาการกลางด้านบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขึ้น โดยมีภารกิจหลักสำคัญ คือ กำกับคุณภาพและประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลให้ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดีย...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1191
21 มีนาคม 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
กระเป๋า ๓๖ ปี สหกรณ์ มอ. "ซ่อมฟรี"
ใน Variety of Monly
โดย Monly
"ยังจำกระเป๋าใบนี้ ได้ไหม?" ท่านที่เป็นสมาชิก "สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" และได้รับของขวัญ กระเป๋าล้อลากจากสหกรณ์ มอ. ใบนี้ หรือที่พวกเราเรียกว่า "กระเป๋า ๓๖ ปี" ใบนี้กัน เมื่อมีการเดินทางไปประชุม สัมมนา หรือเข้ากิจกรรมต่าง ๆ นอกสถาน...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 829
17 มีนาคม 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
สัมผัสตลาดริมน้ำคลองแดน สัมผัสชุมชนน้ำสามคลอง
ใน นกน้อย...
โดย น้ำขิง
สัมผัสตลาดน้ำคลองแดน สัมผัสชุมชนน้ำสามคลอง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ชิมอาหารจากการห่อใบบัว
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1199
15 มีนาคม 2559
Ico48
แนวปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2558
ใน บัณฑิตศึกษา NR
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
สกอ.แจ้งแนวปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2558 ดังนี้ การพิจารณาหลักสูตร หากดำเนินการหลักสูตรก่อนที่เกณฑ์ 2558 มีผลบังคับใช้ (คือ ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558) ให้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 ต่อไปได้ แต่ต้องมีระยะเวลานำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ/อน...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1011