นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 6

ความเคลื่อนไหวของฉัน

18 เมษายน 2560
Ico48
ลีน (Lean) ข้อด้อย
ใน sec-discussion
โดย หัวกรวด
1 ยากต่อการสื่อสารและทำความเข้าใจ มักพบว่า พนักงานบางส่วนในองค์กรไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร เกิดจากการขาดความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นอุปสรรคทางความคิด เช่น อุปสรรคทางความคิดของพนักงาน - เรายุ่งเกินกว่าจะไปสนใจระบบนี้ - เป็นความคิดที่ดีแต่ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม - เราไม่มี...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1126
10 เมษายน 2560
Ico48
ทำบุญบัว
ใน ME-Family
โดย หัวกรวด
ปีนี้ได้มีโอกาสพาพี่ปันมาทำบุญบัวให้กับญาติผู้ใหญ่ฝั่งคุณพ่อตา ที่คลองแงะ ไปตอนสายๆ ก็มีจัดการอาหารเพื่อถวายเพลพระสงฆ์ ฟังพระสวด ตักบาตร กรวดน้ำ แล้วก็ยกอาหารประเคนพระ หลังจากที่พระฉันเพลแล้ว ครอบครัวเราก็ไปที่ “บัว” สำหรับเก็บกระดูกบรรพบุรุษ ทุกคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะนำกระดูกไปไว้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1310
02 เมษายน 2560
Ico48
ประโยชน์และข้อดีของลีน II
ใน sec-discussion
โดย หัวกรวด
ประโยชน์และข้อดีของลีน I 8 ระบบของลีน มีการนำเอาการปรับเรียบด้วยการจัดลำดับในการผลิต(Mixed Model Production) มาใช้ ทำให้กระบวนการสามารถผลิตสินค้าเพื่อสนองตอบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้อย่างคล่องตัว ซึ่งผลที่เกิดขึ้นส่งผลให้ - การผลิตมีความยืดหยุ่นสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดไ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1249
27 มีนาคม 2560
Ico48
ประโยชน์และข้อดีของลีน I
ใน sec-discussion
โดย หัวกรวด
1 ไม่มีต้นทุนจมกับของคงคลัง เนื่องจากมีการวางแผนการผลิตที่ดี โดยทำการรวบรวมรายการความต้องการสินค้าจากฝ่ายขายมาทำการวางแผน (Make to order) แล้วผลิตสินค้าออกมาตามจังหวะความต้องการของลูกค้า และมุ่งเน้นการผลิตเฉพาะสินค้าหรือชิ้นส่วนที่จำเป็น ตามปริมาณที่ต้องการ ภายในเวลาที่กำหนด ดังนั้น ปัญหาด้านต้นท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1532
17 มีนาคม 2560
Ico48
LC-MS ปัญหาความไววิเคราะห์ต่ำลง
ใน ปัญหา หน้างาน
โดย หัวกรวด
สาเหตุ 1. ตัวอย่างเสื่อมสภาพ จากการเก็บรักษาก่อนทดสอบ 2. การเปิดเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน ไม่สมบูรณ์ 3. การตั้งค่า multiplier แตกต่างไปจากเดิม 4. ความดันสุญญากาศ ยังไม่ได้ค่าที่เหมาะสม 5. ค่าการ Tune เครื่องไม่ผ่าน 6. ตัว sample cone และส่วนกำเนิดไอออนสกปรก ดังภาพด้านล่าง Ref : ขอบคุณภ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1524
13 มีนาคม 2560
Ico48
GC-MS-MS (รายละเอียด)
ใน sec-discussion
โดย หัวกรวด
เป็นการเชื่อมต่อของสองเทคนิค คือ แก๊สโครมาโทกราฟี (GC) ซึ่งเป็นเทคนิคการแยกสารกับแมสสเปกโทรเมตรี (MS) ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจวัดที่ใช้ในการพิสูจน์หาเอกลักษณ์และหาปริมาณสาร การรวมกันของสองเทคนิคดังกล่าว ทำให้เกิดผลดีคือ ทำให้สามารถแยกองค์ประกอบของสารผสมที่ซับซ้อน ได้แมสสเปกตรัมของแต่ละองค์ประ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1227
09 มีนาคม 2560
Ico48
Small_17200464_1425761267468103_1972892189_o
GC-MS-MS
โดย หัวกรวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 815
06 มีนาคม 2560
Ico48
คำศัพท์ลีน IV
ใน sec-discussion
โดย หัวกรวด
คำศัพท์ลีน I คำศัพท์ลีน II คำศัพท์ลีน II 1. Point of Use Storage คือ การเก็บชิ้นงานหรืออุปกรณ์ให้ใกล้กับบริเวณที่ต้องการมันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. Red Tag คือ ป้ายสีแดงที่บอกถึงไม่ความต้องการสิ่งของนั้น และต้องการให้ย้ายออกจากสายการผลิตระหว่าง 5ส. 3. Set Up Reduction คือ กระบวนการลดเวลาที...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1184
27 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
คำศัพท์ลีน III
ใน sec-discussion
โดย หัวกรวด
คำศัพท์ลีน I คำศัพท์ลีน II 1. Just In Time Production หรือระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี คือ ระบบที่ทำการผลิตเมื่อมีความต้องการเท่านั้นโดยจะผลิตเฉพาะสิ่งที่ต้องการ ด้วยปริมาณเท่าที่ต้องการเท่านั้น JIT ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักของระบบการผลิตแบบโตโยต้า ร่วมกับ Jidoka โดยมี Heijunka เป็นรากฐานที่สำคัญแล...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1118
20 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
คำศัพท์ลีน II
ใน sec-discussion
โดย หัวกรวด
คำศัพท์ลีน I 10. Dock To Dock คือ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วัตถุดิบถูกรับเข้ามาในคลังสินค้า จนกระทั้งวัตถุดิบนั้นออกจากคลังสินค้าไปในรูปของสินค้าสำเร็จรูป เป็นการวัดการหมุนเวียนสินค้าคงคลังอย่างหนึ่งที่ลีนสนใจ 11. Efficiency คือ การที่สามารถบรรลุความต้องการของลูกค้าได้โดยการใช้ทรัพยากรในการผลิตน้อยที...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1108
14 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48

ชอบ

Ico48
GC-MS Triple Quad
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
GC-MS Triple Quad เป็น tandem MS/MS จาก Single quad เป็น Triple quad – ทำให้เพิ่ม sensitivity มากขึ้น ระบุได้ถูกต้องมากขึ้น ความสามารถแยก (selectivity) ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้วิเคราะห์สารในกลุ่มเป้าหมายที่ปนกันหลายชนิด ได้ระดับต่ำกว่า เช่นเดียว-กับ neutral loss ที่เป็นจริง และการ scan ของ ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1509
Ico48
คำศัพท์ลีน I
ใน sec-discussion
โดย หัวกรวด
เนื่องจากปัญหาอย่างหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องลีน คือ เรื่องคำศัพท์ค่อนข้างจะมีมากมายทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ จึงได้มีการรวบรวมคำศัพท์สำคัญที่ใช้บ่อยๆ ไว้ดังนี้ คือ 1. Andon หรือเรียกว่าอันดง คือ สัญลักษ์ในการมองเห็นเพื่อสื่อถึงปัญหาของเครื่องจักร 2. Autonomation (Jidoka) คือ การที่คนหรือเค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1283
06 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
วิธีการอ่านรหัส VIN ( หมายเลขประจำตัวรถ )
ใน ทั่วไป
โดย หัวกรวด
ตั้งแต่รถเริ่มมีการผลิตอย่างเป็นอุตสาหกรรมผู้ผลิตรถยน์ ได้เริ่มใช้ รหัส VIN ( หมายเลขประจำตัวรถ ) ในรถแต่ละคันโดยรถทุกคันจะมีหมายเลขรถ ที่ไม่ซ้ำกับรถคันอื่น เพื่อให้สามารถติดตามรถแต่ละคันได้ เวลาที่รถนั้นอยู่บนท้องถนนได้ โดยปกติ รหัส VIN ( หมายเลขประจำตัวรถ ) จะมีลักษณะคล้ายๆกัน – โดยเป็นตั...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2180
31 มกราคม 2560
Ico48
Small_pun3
Pun3
โดย หัวกรวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 781
Ico48
Small_pun2
pun2
โดย หัวกรวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 768
Ico48
Small_pun1
pun1
โดย หัวกรวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 825
29 มกราคม 2560
Ico48

ชอบ

Ico48
บุญคุณต้องทดแทน
ใน ทั่วไป
โดย tiny apple
ย้อนไปเมื่อสมัยยังเป็นเด็กเล็กๆ Tiny apple ไม่ได้มีญาติผู้ใหญ่มาช่วยเลี้ยงเพราะทุกคนต่างก็มีหลานเล็กๆ หลายคน แม่เลยต้องจ้างพี่เลี้ยงที่เป็นญาติกันให้มาช่วยเลี้ยงลูกให้ในวันที่ไปทำงานเป็นครูที่โรงเรียนใกล้ๆ บ้านค่ะ แม่เล่าว่า อยู่มาวันนึงพี่เลี้ยงขอลากลับบ้านแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย จนคนข้างบ้านมาบอ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1486
Ico48
เดินตามคำสอน
ใน ME-Family
โดย หัวกรวด
“...เด็ก เป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็น ที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม ให้มีศรัทธามั่นคงในคุณงามความดี มีความประพฤติเรียบร้อย สุจริต และมีปัญญา ฉลาดแจ่มใสในเหตุผล...” พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1363
18 มกราคม 2560
Ico48
วิธีการปิดฝาขวด headspace ให้สนิท
ใน sec-discussion
โดย หัวกรวด
ในการใช้งาน alumina cap และ PTFE silicone septa เพื่อปิดขวดเฮดสเปซหลังจากใส่ตัวอย่างลงไปแล้ว ให้ประกอบกันดังรูป โดย PTFE silicone septa ต้องเอาด้านที่เป็น silicone (อีกด้านของ PTFE silicone septa เป็นฟีมส์กระดาษ) หันออกมาจาก alumina cap เพื่อให้ติดแน่นกับขวดเฮดสเปซ การปิดฝาขวดเฮดสเปซให้สนิทด...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 74
Ico48
Small_spme33
SPME33
โดย หัวกรวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 493