นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 6

ความเคลื่อนไหวของฉัน

11 พฤศจิกายน 2559
Ico48
วิทย์ของฝนหลวง
ใน VCharKarn _All
โดย หัวกรวด
กรรมวิธีการทำฝนหลวงขั้นตอนปฏิบัติการทำฝนหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริขั้นตอนการทำฝนโดยทรงสังเกตวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต้นว่า บางครั้งถึงแม้จะมีเมฆมาก แต่ไม่สามารถรวมตัวกันจนเกิดฝนได้ พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าโดยเน้นความจำเป็นในด้านพัฒนาการ และปรับปรุงกรรมวิธีในการทำฝนในแนวทางของกา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2989
Ico48
Small_14937414_700245353462297_6426880551903899999_n
99
โดย หัวกรวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 542
08 พฤศจิกายน 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
ทำดีตามรอยพ่อ ตอนที่ 1
ใน คนสำคัญ
โดย คิดบวก
ทำดีตามรอยพ่อ ตอนที่ 1 สิ่งที่ดิฉันปฏิบัติยึดถือเสมอมาและจะดำเนินเรื่อยไปคือ ความพอเพียง โดยคนรอบข้างของดิฉันจะรู้ดี ทั้งเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆที่ทำงาน เนื่องจากความไม่ประมาทในการใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว หรือว่าในการลงทุน หากไม่รู้จักพอเพียง เราจะทำอะไรที่เกินตัว ทำให้เราเดือดร้อนได้หร...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1153
03 พฤศจิกายน 2559
Ico48
GC # พีคหัวแตก พีคแยก # สาเหตุ & การแก้ไข
ใน ปัญหา หน้างาน
โดย หัวกรวด
1. สาเหตุ: ตัวทำละลายหรือคอลัมน์ไม่มีปัญหาในการใช้งาน วิธีแก้ไข: เปลี่ยนชนิดตัวทำละลายหรือเลือกใช้การ์ดคอลัมน์ 2. สาเหตุ: ความแตกต่างของขั้วหรือจุดเดือดกรณีการใช้ตัวทำละลายผสม วิธีแก้ไข: เลือกใช้ตัวทำละลายเพียงชนิดเดียว 3. สาเหตุ: ตัวอย่างเสื่อมสภาพ วิธีแก้ไข:ตรวจสอบอุณหภูมิที่ใช้ ตั้งแต...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1414
31 ตุลาคม 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
การทําน้ำส้มควันไม้ ภาค 1
ใน ของฝากจากทำงาน
โดย ยักษ์สวย
บันทึกก่อนหน้าของยักษ์สวยได้เล่าถึงการทดสอบคุณสมบัติบางรายการของน้ำส้มควันไม้มาฝากกันนะค่ะ ได้มีผู้สนใจบางท่านได้สอบถามว่าการที่จะได้มาซึ่งน้ำส้มควันไม้นั้นเค้าทำกันอย่างไร....ยักษ์สวยเลยหาความรู้มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆ ทราบกันนะค่ะ นํ้าส้มควันไม้ เป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านซึ่งกระบวนการเผาถ่านประก...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1039
Ico48
สัญญาณจากฟ้า VR009
ใน ทั่วไป
โดย หัวกรวด
ได้มีโอกาสดู ภาพยนตร์สั้น ที่สร้างสร้างจากเรื่องจริง ทางสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง อยากแบ่งบันให้ชาว Share ได้ดูเช่นกันครับ
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1297
28 ตุลาคม 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
รางวัลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบรางวัลรางวัลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เป็นผู้ที่อุทิศตน เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น แพทย์ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ได้แก่ นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ บุคคลผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1879
Ico48
GC # พีคหัวกลับ # สาเหตุ & การแก้ไข
ใน ปัญหา หน้างาน
โดย หัวกรวด
1. สาเหตุ: สารที่ตรวจวัดได้ ณ ต่ำแหน่งพีคหัวกลับให้สัญญาณต่ำกว่าค่า baseline วิธีแก้ไข: ให้หาพื้นที่ใต้กราฟแบบ Negative mold (มักเกิดกับตัวตรวจวัดชนิด TCD) 2. สาเหตุ: ฉีดสารเข้าไปมากว่าปริมาณที่คอลัมน์รับได้ (overload) วิธีแก้ไข: ลดปริมาตรตัวอย่างที่ฉีดหรือ เจือจางตัวอย่างลง 3. สาเหตุ: คว...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1125
19 ตุลาคม 2559
Ico48
GC # พีคกว้าง (broad) # สาเหตุ & การแก้ไข
ใน ปัญหา หน้างาน
โดย หัวกรวด
1. สาเหตุ: การระเหยของสารชนิดเดียวกัน เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน วิธีแก้ไข: เพิ่มอุณหภูมิเริ่มต้น และ อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ (ramp rate) แต่ให้คำนึงถึงการไม่ซ้อนทับของพีคด้วย 2. สาเหตุ: อัตราการไหลของแก๊สพา น้อยเกินไป วิธีแก้ไข: เพิ่มอัตราไหลแก๊สพา แต่อยู่บนพื้นฐานของค่าที่ให้ HETP ต่ำที่สุด 3. ส...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1386
17 ตุลาคม 2559
Ico48
GC # พีคหัวตัด # สาเหตุ & การแก้ไข
ใน ปัญหา หน้างาน
โดย หัวกรวด
1. สาเหตุ: เกินขีดจำกัดการวัดสัญญาณของตัวตรวจวัด (overloaded) วิธีแก้ไข: ลดปริมาตรตัวอย่างที่ฉีดหรือ เจือจางตัวอย่างลง 2. สาเหตุ: ฉีดสารเข้าไปมากว่าปริมาณที่คอลัมน์รับได้ (overload) วิธีแก้ไข: ลดปริมาตรตัวอย่างที่ฉีดหรือ เจือจางตัวอย่างลง 3. สาเหตุ: จุดศูนย์ของสเกลหลักอยู่นอกจอแสดงผล วิธ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1317
09 ตุลาคม 2559
Ico48
GC # พีคเป็นหางทางด้านหลัง (Tailing) # สาเหตุ & การแก้ไข
ใน ปัญหา หน้างาน
โดย หัวกรวด
1. สาเหตุ: การระเหยของตัวอย่างช้า กลายเป็นไอไม่พร้อมกัน วิธีแก้ไข: เพิ่มอุณหภูมิหัวฉีด (แต่ต้องไม่เกินอุณหภูมิขีดจำกัดของคอลัมน์) 2. สาเหตุ: สารที่สนใจวิเคราะห์มีจุดเดือดสูง วิธีแก้ไข: ทำปฎิกิริยา เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างให้มีขั้วลดลง (สารมีขั้วจุดเดือดสูงกว่าสารไม่มีขั้ว) 3. สาเหตุ: ระบบลีค...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1203
07 ตุลาคม 2559
Ico48
เทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อย (solid phase microextraction, SPME)
ใน ปัญหา หน้างาน
โดย หัวกรวด
เนื่องจากขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างมีความสำคัญในกระบวนการวิเคราะห์ ซึ่งมีกระบวนการสำคัญ ๆ คือ การสกัด (extraction) การเพิ่มความเข้มข้น (preconcentration) และการกำจัดสิ่งรบกวนออกจากตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ (clean-up) blog นี้เลยมาเสนอเทคนิคที่เป็นทั้งการสกัดและเพิ่มความเข้มข้นในเทคนิคเดียวครับ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 17671
03 ตุลาคม 2559
Ico48
GC # พีคเป็นหางทางด้านหน้า (Fronting) # สาเหตุ & การแก้ไข
ใน ปัญหา หน้างาน
โดย หัวกรวด
1. สาเหตุ: ฉีดสารมากเกินขนาดคอลัมน์ วิธีแก้ไข: ลดปริมาตรสารที่ฉีดเข้าคอลัมน์ลง 2. สาเหตุ: สารระเหยช้า วิธีแก้ไข: เพิ่มอุณหภูมิหัวฉีด (แต่ต้องไม่เกินอุณหภูมิขีดจำกัดของคอลัมน์) 3. สาเหตุ: สารที่สนใจชะสารจากคอลัมน์ วิธีแก้ไข: เปลี่ยนชนิดคอลัมน์เป็นเฟสตรงกันข้ามกับที่ใช้อยู่ 4. สาเหตุ: ต...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 913
28 กันยายน 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
พี่ปันป่วย
ใน พี่ปัน ด.ช.ฐรรดล ปิ่นศรีทอง
โดย tiny apple
โรคภัยไข้เจ็บกับเด็กเล็กเป็นสิ่งที่ต้องระวัง วิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันได้คือให้ลูกกินนมแม่ แต่กระนั้น พี่ปั้นเด็กนมแม่ 100 % ก็ไม่วายโดนเชื้อโรคเล่นงาน ตอนนั้นพี่ปันอายุได้ 9 เดือน จำได้ว่าวันเสาร์พาพี่ปันไปเดินห้างที่ปกติก็ไปอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้กลับมา ป่วยอะไร แต่วันนั้นเข้าไปในสถานที่ที่มีพรม พอ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 10
26 กันยายน 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
Thailand Lab 2016 หนึ่ง
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
คำถาม ทำไมต้องมีงาน Thailand Lab ? ตอบ เพื่อจัดแสดงสินค้า ทางด้านวิทยาศาตร์ คำถาม จำเป็นต้องไปเข้าร่วมงาน หรือไม่ ? ตอบ จำเป็นหากว่าอยู่ในแวดวงของ หรืองานที่ต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นั้นคือสิ่งที่เราคิดของเรา เพราะวันที่ ๒๑-๒๒/๐๙/๒๕๕๙ ที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Thailand Lab...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1093
Ico48
GC # พีคเล็กแยกจากพีคหลัก # สาเหตุ & การแก้ไข
ใน ปัญหา หน้างาน
โดย หัวกรวด
1. สาเหตุ: การต่อของคอลัมน์ไม่สมบูรณ์ วิธีแก้ไข: ตรวจสอบการเชื่อมต่อทั้งทางหัวฉีดและทางตัวตรวจวัด 2. สาเหตุ: อุณหภูมิหัวฉีดต่ำเกินไป วิธีแก้ไข: เพิ่มอุณหภูมิหัวฉีด (แต่ต้องไม่เกินอุณหภูมิขีดจำกัดของคอลัมน์) 3. สาเหตุ: ตัวทำละลายที่ใช้ชะสารออกจากคอลัมน์ วิธีแก้ไข: เปลี่ยนชนิดตัวทำละลาย 4...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1102
19 กันยายน 2559
Ico48
GC # สัญญาณ noise สูง # สาเหตุ & การแก้ไข
ใน ปัญหา หน้างาน
โดย หัวกรวด
1. สาเหตุ: คอลัมน์หัก หรือ Ferrule กร่อนจนใช้ไม่ได้ วิธีแก้ไข: ตรวจสอบคอลัมน์ หากหัก จะสังเกตุง่าย เพราะจะขาดออกจากัน ส่วนFerruleหากกร่อนแล้วก๋ให้เปลี่ยน 2. สาเหตุ: บริเวณหัวฉีดสกปรก วิธีแก้ไข: เปลี่ยน liner 3. สาเหตุ: คอลัมน์ส่วนทางเข้าเสื่อม วิธีแก้ไข: ตัดคอลัมน์ส่วนทางเข้าทิ้ง 4. สาเ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1116
07 กันยายน 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
พี่ปัน live in น้ำตกวังสายทอง
ใน พี่ปัน ด.ช.ฐรรดล ปิ่นศรีทอง
โดย tiny apple
ปีนี้มีกิจกรรม KM ที่น้ำตกวังสายทอง จังหวัดสตูล ปีนี้มีพี่ปันติดมาด้วยหนึ่งคน มาถึงน้ำตกวังสายทองแล้ว พี่ปัน servey ที่นอนก่อนเลยคับ ก่อนอาบน้ำหน้าตาจะกระดี๊กระด๊ามาก หลังอาบน้ำเสร็จ เมื่อก่อนตอนที่ยังนั่งไม่ได้ นอนเรียบร้อยเชียว หนุ่มๆ ในศูนย์ฯ อิจฉาพี่ปันกันใหญ่เลย มีแต่คนอยากอุ้ม ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 10
Ico48
GC # เกิดพีคที่ระบุที่ระบุไม่ได้ (ghost peaks) # สาเหตุ & การแก้ไข
ใน ปัญหา หน้างาน
โดย หัวกรวด
1. สาเหตุ: ปนเปื้อนมาจาก ขวดใส่สารมาตรฐาน เซปตัม หรือขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง วิธีแก้ไข: กลั้วขวดใส่สารมาตรฐาน/ตัวอย่างก่อนใช้งาน รวมถึงเครื่องแก้วที่ใช้เตรียมตัวอย่างทั้งหมด และเลือกใช้เซปตัมที่ทนอุณหภูมิได้สูง 2. สาเหตุ: การทำอนุพันธ์ไม่สมบูรณ์ วิธีแก้ไข: ตรวจสอบการทำวิธีการทำอนุพันธ์ ว่...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1459
Ico48

ชอบ

Ico48
พี่ปันหน้าเหมือนใคร
ใน พี่ปัน ด.ช.ฐรรดล ปิ่นศรีทอง
โดย tiny apple
พี่ปัน คือชื่อของลูกคนแรกค่ะ ปันมาจาก "แบ่งปัน" พ่อเค้าชอบชื่อนี้ เลยเอามาเรียกลูกตั้งแต่อยู่ในท้อง ตากับยายก็เรียกด้วย โดยลืมคิดไปว่าเด็กสมัยนี้ ชื่อปันกันเยอะมาก พ่อมาคิดได้ก็ตอนที่ลูกคลอด และเราเรียกกันจนติดปากไปแล้ว ดังนั้นจึงไม่ได้เปลี่ยน พี่ปันเกิดมานี่ หน้าตาเหมือนตามากกกก เหมือนจะรู้ว่...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 16