นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 6

ความเคลื่อนไหวของฉัน

25 ธันวาคม 2558
Ico48
Delivery: การส่งมอบ
ใน Kaizen-Lean
โดย หัวกรวด
การส่งมอบผลผลิตจากฝ่ายงานหนึ่งไปยังอีกฝ่ายงานหนึ่ง หรือส่งไปยังลูกค้าให้ตรงตามเวลาอย่างถูกต้องและแม่นยา การปรับปรุงการส่งมอบ ปัจจุบันในตลาดโลกมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจกันมากขึ้น นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านคุณภาพแล้ว การส่งมอบก็เป็นปัจจัยที่ใช้ในการแข่งขัน เพื่อส่งมอบให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1427
16 ธันวาคม 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
Lean สู่การปฏิบัติ
ใน Lifestyle
โดย Zenki
พึ่งผ่านไปสดๆร้อนๆ กับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “LEAN สู่การปฏิบัติ” ในวันจันทร์และอังคารที่ผ่านมา เพียงได้เห็นและได้ฟังหัวข้อ ทำให้เข้าใจทันทีว่าเน้นการฝึกปฏิบัติ ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้ ท่านวิทยากรอาจารย์หมอธวัช ชาญชญานนท์ เล่าว่านอกจากจะเน้นการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ...
ดอกไม้: 16 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1398
Ico48
Cost :การลดต้นทุน & DOWNTIME
ใน Kaizen-Lean
โดย หัวกรวด
การลดต้นทุนเป็นหนทางแห่งความอยู่รอดได้ในสถานการณ์เช่นนี้ กิจการต่าง ๆ มีความจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสนใจและเพิ่มความพยายามในการลดต้นทุนอย่างจริงจัง ความหมายของต้นุทน ต้นทุน คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนตั้งแต่การทำการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จนกระทั่ง ผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นอยู่ในมื...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1191
09 ธันวาคม 2558
Ico48
Quality : คุณภาพ (1)
ใน Kaizen-Lean
โดย หัวกรวด
ความหมายของคุณภาพ คือสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ความสำคัญของคุณภาพ 1. สร้างความพอใจให้เกิดแก่ลูกค้า 2. ช่วยลดต้นทุน 3. สามารถส่งมอบได้ตามกำหนด 4. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่องค์กร 6. นำมาสู่การเพิ่มกำไรใ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1399
30 พฤศจิกายน 2558
Ico48
ชุดเครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศที่เป็นก๊าซและไอระเหย
ใน sec-discussion
โดย หัวกรวด
ในการเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อทราบปริมาณการฟุ้งกระจายของสารเคมีที่อยู่ในรูปของก๊าซและไอระเหยนั้น ชุดเครื่องมือที่ใช้เก็บตัวอย่างอากาศจะมีโครงสร้างดังรูป 1 ช่องเปิดให้อากาศไหลเข้า (air inlet) 2 อุปกรณ์สะสมสารเคมี (collection devices) (review ต่อ) 3 ส่วนเชื่อมต่อ (connector) 4 มิเตอร์อ่านค่าอัต...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2985
Ico48

วัดที่เห็น ชื่อวัดตันตยาภิรม คนท้องที่จะเรียก วัดตัน ครับ

23 พฤศจิกายน 2558
Ico48
ตัวเชื่อมวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหย จากวัสดุใกล้ตัว Part 2
ใน sec-discussion
โดย หัวกรวด
จากบันทึกก่อนหน้า เรื่อง ตัวเชื่อมวิเคราะห์แก๊สจากวัสดุใกล้ตัว Part I ก็เดินทางต่อมาโรงงานที่ 2 โดยโรงงานนี้สนในสารอินทรีย์จากปล่องบำบัดกลิ่นว่ามีมากน้อยแค่ไหน จุดเก็บเลยมี 2 จุด คือปล่องแก๊สก่อนบำบัดกับหลังบำบัด งานนี้สารที่สนใจมีปริมาณน้อยใช้วิธี passive ให้สารเข้าถุงเก็บไม่ได้ เพราะความเข้...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1269
Ico48
Small_39640_6
39640_6
โดย หัวกรวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 428
Ico48
Small_39640_5
39640_5
โดย หัวกรวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 375
Ico48
Small_39640_4
39640_4
โดย หัวกรวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 350
Ico48
Small_39640_3
39640_3
โดย หัวกรวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 307
Ico48
Small_39640_2
39640_2
โดย หัวกรวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 329
Ico48
Small_39640_1
39640_1
โดย หัวกรวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 314
Ico48

ชอบ

Ico48
ฟินเว่อร์กับลอยกระทง
ใน ขีดเขียน...อาเกา
โดย อาเกา
Lunch break @ SEC นานาสาระกันหลายเรื่องทีเดียว แต่มีหัวข้อที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่ง คือ "ใครจะไปลอยกระทงกันที่ไหน" คิดบวก เริ่มดังก่อนใคร (ขอเอ่ยถึงหน่อยนะจ๊ะ) เพราะอะไรน่ะหรือ ก็...รถติด...รถติด...รถติด....แล้วก็...รถติด แค่คิดตามก็เพลียหัวใจซะแล้ว แต่อาเกาไม่เครียดตามนะจะบอกให้ เพราะมี...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1444
21 พฤศจิกายน 2558
Ico48
ตัวเชื่อมวิเคราะห์แก๊สจากวัสดุใกล้ตัว Part I
ใน sec-discussion
โดย หัวกรวด
อาทิตย์ก่อนมีภาระกิจต้องไปเก็บตัวอย่างแก๊สนอกสถานที่ เนื่องจากถูกค้าไม่สามารถเก็บมาให้ได้จากข้อจำกัดของวิธีการและอุปกรณ์ บริษัทแรกสนใจวิเคราะห์กลุ่มแก๊สชีวภาพจากจากถังหมักระบบปิด จุดปล่อยแก๊สเป็นท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว (7.62 เซนติเมตร) และมีแรงดันพอสมควรที่จะสามารถนำแก๊สชีวภาพจากบ่อสู่ถุงเก็บแ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1603
Ico48
Small_39621_5
39621_5
โดย หัวกรวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 348
Ico48
Small_39621_4
39621_4
โดย หัวกรวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 257
Ico48
Small_39621_3
39621_3
โดย หัวกรวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 274
Ico48
Small_39621_2
39621_2
โดย หัวกรวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 417
Ico48
Small_39621_1
39621_1
โดย หัวกรวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 247