นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

01 พฤษภาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
การขอพระราชทานเพลิงศพ(ตอนที่ 1)
ใน เรื่องเล่าจากหน้างาน
โดย เมตตา
เรื่องเล่าของ ผช.ปริญญา อรุณวิสุทธิ์ นำมาเป็นประสบการณ์แบ่งปันกันค่ะท่านเขียนในโอกาส สื่อสารถึงกันในกลุ่ม รองคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ทำ Loopmailไว้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน................................................................................. ผมขอรายงานตัวหลังจากกลับจากจัดงา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4764
13 พฤศจิกายน 2554
13 ตุลาคม 2554
Ico48

ถูกต้องครบถ้วน โดนใจมากค่ะ

หากทุกคนได้เข้าใจอย่างที่อาจารย์อธิบายขยายความ คงไม่มีการร้องเรียนกันนะคะ

แสดงความเห็นได้ค่ะ

08 กรกฎาคม 2554
Ico48

คุณลัดดาคะ กรณีของคุณการแก้ไขวันเดือนปีเกิดสามารถแก้ไขได้ค่ะ

1. กรณีไม่ทราบวันเดือนเกิดทางทะเบียนราษฎร์ จะออกให้เป็น วันที่ 1 มกราคม และตามด้วยปีพ.ศ.เกิดค่ะ

2. ปีเกิดที่ถูกต้องของคุณที่บอกว่าแก่ 3 ปี ให้นำหลักฐานการศึกษาหรือใบสุทธิไปแสดงพร้อมพยานแวดล้อมสอบปากคำว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน และข้อมูลพี่น้องที่ร่วมท้องมารดาเดียวกันเพื่อการไล่เลียงตามลำดับปีเกิด แล้วนำหลักฐานต่าง ๆ ไปเพื่อขออนุมัติแก้ไขกับนายทะเบียนราษฎร์ได้ที่ว่าอำเภอในท้องถิ่นที่ตนเองอยู่ค่ะ