นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Support จ๋า...
Ico64
SUPRANEE UBONJINDA
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

26 พฤศจิกายน 2563
Ico48
Small_1
สมัครเข้าใช้งาน
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 462
25 พฤศจิกายน 2563
Ico48
Small_bold
ตกแต่งเป็นตัวหนา
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 474
Ico48
Small_10
วิธีดาวน์โหลดรูป
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 422
Ico48
Small_9
วิธีใส่เอฟเฟกต์ข้อความ
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 460
Ico48
Small_8
วิธีเพิ่มข้อความ
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 366
Ico48
Small_7
วิธีจัดการข้อความ
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 354
Ico48
Small_6
วิธีใส่รูป
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 322
Ico48
Small_5
วิธีลบรูป
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 339
Ico48
Small_4
ใช้แม่แบบที่เลือก
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 355
Ico48
Small_3-1
เลือกแม่แบบการ์ดวันพ่อ
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 377
24 พฤศจิกายน 2563
Blog
29 มิถุนายน 2563
Ico48
Small_absent1
หน้าจอ-ลาในวันหยุดราชการ
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 723
Ico48
การรายงานผลและประเมิน รอบประเมินปี 2563 ผู้ดูแลระบบต้องจัดการอะไรบ้าง?
ใน เทคนิคการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดย Support จ๋า...
ใกล้ถึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำในรอบการประเมินที่ 2/2563 และครบรอบการประเมินประจำปี 2563 กันแล้วนะคะ การประเมินผลบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในแต่ละหน่วยงานนั้น ส่วนใหญ่ได้ทำการประเมินผลผ่านระบบ Competency online และ TOR onlineซึ่งขณะนี้ ระบบปิดการใช้ง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 750
Ico48
Small_newitem182
หน้าจอ-เพิ่มกรรมการประเมิน
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 745
Ico48
Small_newitem465
หน้าจอ-รายชื่อใบประเมินที่เปลี่ยนกรรมการ
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 707
Ico48
Small_newitem464
หน้าจอ-เลือกใบประเมิน
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 609
Ico48
Small_newitem460
หน้าจอ-เลือกกรรมการประเมินกลุ่มใหม่
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 604
Ico48
Small_newitem471
หน้าจอเพิ่ม-ลบรายชื่อกรรมการในระบบ Competency online
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 594
Ico48
Small_editcomm
หน้าจอ-แก้ไขกรรมการในระบบ competency online
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 546
23 มิถุนายน 2563
Ico48
วิธีการลาคาบเกี่ยวกับวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติม
ใน ปัญหานี้มีทางออก : ระบบสารสนเทศของบุคลากร by ศูนย์คอม
โดย Support จ๋า...
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอชอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) และวันตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา นั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมสำหรับบุคลากรที่อยู่ในวิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเข...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 645