นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยักษ์สวย
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

28 สิงหาคม 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
การทดสอบค่าสีในน้ำมันปาล์ม
ใน สาระน่ารู้
โดย ดำขำ
ดำขำได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งโรงงานมีหลายสาขาทั้งที่นครศรีธรรมราชด้วย โรงงานนี้เป็นลูกค้าเก่าของเราเองที่ส่วนใหญ่จะทดสอบคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ แต่คราวนี้ลูกค้าได้รับความต้องการใหม่ของผู้ซื้อจากประเทศมาเลเซียให้ตรวจสอบหาค่าสีของน้ำมันปาล์มด้วย จริง ๆ แล้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1143
21 สิงหาคม 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
บริการทดสอบหาปริมาณโปรตีน (crude protein)
ใน สาระน่ารู้
โดย ดำขำ
บันทึกนี้ดำขำจะมาประชาสัมพันธ์ เรื่องดีๆ ฟรีก็ว่าได้ สำหรับการทดสอบหาปริมาณโปรตีน (Crude Protein) ในตัวอย่างหลากหลาย เช่นอาหารสัตว์ เนื้อสัตว์ นม อาหารทุกชนิด เป็นต้น โดยใช้เครื่องที่ง่ายรวดเร็วใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีต่อตัวอย่าง แถมยังไม่ต้องเตรียมตัวอย่างด้วย เนื่องจากศูนย์เครื่องมือ ฯ ได...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1338
Ico48
ความเป็นด่างในน้ำยาง
ใน ของฝากจากทำงาน
โดย ยักษ์สวย
แอมโมเนีย (Ammonia, NH3) เปนสารเคมีรักษาสภาพน้ำยางสดที่นิยมใชโดยทั่วไป ทําหนาที่ในการขัดขวางการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในน้ำยาง และดวยความเปนดางของแอมโมเนีย จึงชวยเพิ่มประจุลบรอบอนุภาคยางมากขึ้น ซึ่งสงเสริมสถานะการเปนของเหลวของน้ำยางดวย นอกจากนี้แอมโมเนียยังทําปฏิกิริยากับโลหะ เชน แมกน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1236
Ico48
Small_alkalinityinlatex
Alkalinity
โดย ยักษ์สวย
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 485
14 สิงหาคม 2559
Ico48
สารเคมีรักษาสภาพน้ำยาง
ใน ของฝากจากทำงาน
โดย ยักษ์สวย
น้ำยางสดที่ไดจากการกรีดตนยางมีสถานะเปนกลาง และมีสารประกอบน้ำตาลที่เปนอาหารของแบคทีเรียและยีสตที่อยูในอากาศ เมื่อน้ำยางสดไหลออกจากต นยาง แบคทีเรียในอากาศจะปะปนกับน้ำยางบนรอยกรีดยาง เปลือกตนยาง และในถวยรับน้ำยาง ทําใหน้ำตาลเปลี่ยนเปนสารที่ เปนกรดซึ่งไปทําลายชั้นโปรตีนที่ หุมอนุภาคยาง ท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 959
08 สิงหาคม 2559
Ico48
FT-IR Microscope Training
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ยักษ์สวย
เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ FT-IR and FT-IR/Microscope ได้มีการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "The FT-IR and FT-IR/Microscope Technology for Polymers, Rubbers and Chemicals" ขึ้น ซึ่งได้มีผู้ให้ความสนใจมาอบรมในหลักสูตรดังกล่าวอย่างมากมาย สำหรับ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1299
Ico48
Small_ftirmicroscopetraining
FTIR microscope
โดย ยักษ์สวย
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 432
Ico48

ชอบ

Ico48
Mindset เมื่อ Attitude = Behavior
ใน Lifestyle
โดย Zenki
พึ่งเสร็จสิ้นจากการทำแผนกลยุทธ์ไปเมื่อวันศุกร์และเสาร์ที่ผ่านมา โดยกลยุทธ์ข้อหนึ่งได้เน้นถึงเรื่อง Mindset ผมก็ยังสงสัยอยู่กับเรื่องดังกล่าวจึงนั่งทบทวนดู ค้นข้อมูลอ่านเพิ่มเติม พบว่า Mindset เป็นเรื่องของความคิด ที่ส่งผลให้เรามีพฤติกรรมเป็นแบบโน้นแบบนี้ และเราจะไม่รู้ตัวเนื่องจากว่ามันอยู่ในจิตใ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1873
01 สิงหาคม 2559
Ico48
จำปะดะ
ใน ทั่วไป
โดย ยักษ์สวย
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากไปร่วมกิจจกรรม CSR ปลูกป่าของศูนย์เครื่องมือฯ ที่ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร แล้วยักษ์สวยได้มีโอกาสแวะบ้านเพื่อนเก่าสมัยมัธยมต้นที่เกาะยอ เพื่อนได้ให้ผลไม้ของดีประจำถิ่นยักษ์สวยมาค่ะ...นั่นก็คือจำปาดะ เพื่อนของยักษ์สวยบอกว่าขณะนี้เป็นฤดูของผลไม้ชนิดนี้ เค้าบอกว่าถ้าได้ทา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1111
Ico48
Small_champedak
จำปาดะ
โดย ยักษ์สวย
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 669
Ico48

ชอบ

Ico48
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ของบุคลากร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
เป็นสมรรถนะของบุคคลซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการกระทำ พฤติกรรม หรือการคิด โดยคุณลักษณะพื้นฐานเหล่านี้จะแผ่ขยายไปยังสถานการณ์อื่นๆ และคงทนอยู่ภายในตัวบุคคลเป็นระยะเวลานานพอสมควร หรือกล่าวอย่างสั้นๆ ก็คือ “บุคคลต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง” คุณลักษณะพื้นฐานประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 962
25 กรกฎาคม 2559
Ico48
ประโยชน์ของอาหารเช้า
ใน สุขภาพ
โดย ยักษ์สวย
ปัจจุบันการดำเนินชีวิตในแต่ละวันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ หลายคนอาจจะมองข้ามความสำคัญของอาหารเช้าและอาจทำให้หลายคนหลงลืมทาน "อาหารเช้า" ไปด้วยความตั้งใจเพราะมองว่าการรับประทานอาหารตอนเช้าเป็นเรื่องที่เสียเวลา จะมีเพียงไม่กี่คนที่ให้ความสำคัญกับอาหารเช้า วันนี้เราก็เลยนำเอาความรู้ความเข้าใจเล็ก ๆ น...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 986
Ico48

ชอบ

Ico48
ก๋วยเตี๋ยวสารวัตรใหญ่ "ดอนสัก"
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
หลาย ๆ ท่านคงรู้จักร้านก๋วยเตี๋ยว "สารวัตรใหญ่" ที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุาษฎร์ธานี ส่วนตัวผมไม่รู้จักหรอก มารู้ตอนที่รถตู้จอด พลขับบอกว่าเชิญครับถึงแล้วร้านก๋วยเตี๋ยว "สารวัตรใหญ่" ตามโปรแกรมก่อนการขึ้นเรือเฟอร์รี่ อาหารทะเลทำรอไว้แล้วเพราะเพื่อนน้องชายที่เป็นผู้นำทัวร์จัดการไว้เสร็จสรรพ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1868
21 กรกฎาคม 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
อยากหยุดเวลากับความสุข เล็ก ๆ
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
สั้น ๆ ไม่ยาวแต่ได้ใจความกับคำว่า"อยากหยุดเวลา" คำถามตามมาว่าทำไมต้องหยุด เพราะในหลาย ๆ อย่างกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาจากอดีตมักจะมีเรื่องดี ๆ ซึ่งเรื่องแบบนี้ ทุก ๆ คนอยากหยุดให้มันอยู่กับที่ไม่อยากให้มันผ่านพ้นไป รวมทั้งตัวเรา จริง จริ๊ง เรื่องราวกับช่วงวันหยุดที่ผ่านมาถือว่าหลบงานที่จะต้องช่...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1012
Ico48

ชอบ

Ico48
บริการด้วยใจ
ใน สไตล์รวมมิตร
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
บริการด้วยใจ หรือ จิตบริการ “SERVICE MIND”คำนี้ได้ยินกันบ่อยมากและคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของงานหลายๆอย่างมีงานบริการอยู่เบื้องหลังเสมอ ดังนั้นงานบริการจึงมีความสำคัญและจำเป็น เนื่องจากเจ้าของบันทึกกำลังศึกษาทฤษฎีของการบริการด้วยใจ และนั่งคิดจากประสบการณ์จากชีวิตจริง ว...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1652
Ico48
ความสุขเล็กๆของฉัน
ใน ทั่วไป
โดย ยักษ์สวย
ในวันหยุดยาวที่ผ่านมาของยักษ์สวยนั้นได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการที่ทำให้คนที่เรารักมีความสุขแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นพาบุพการีไปทำบุญ, พาไปรับประทานอาหาร, พาไป shopping, พาไป......... สำหรับยักษ์สวยแล้วการที่เราพาครอบครัวไปเที่ยวบ้างในวันหยุดจะทำให้ครอบครัวของเราอบอุ่นมากขึ้น ความสุขเล็กๆน้อย...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1345
Ico48
Small_mylittlehappiness
ความสุขเล็กๆของฉัน
โดย ยักษ์สวย
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 364
Ico48

ชอบ

Ico48
มาใช้ rsync ในการ Backup ข้อมูลกัน
ใน Service-Engineer
โดย Nobita
มาใช้ rsync ในการ Backup ข้อมูลกัน ก่อนอื่นมาทำความรู้จัก rsync กันก่อน Rsync เป็นโปรแกรม ไว้สำหรับ Backup ข้อมูล เป็น Directoryหนึ่งไปยังอีก Directory ทำงานได้หลายโหมด หลักการทำงานมันจะเปรียบเทียบไฟล์ ให้เรา ถ้าไฟล์เดิมมีอยู่แล้วและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร ก็จะข้ามไฟล์นั้น ไป ทำให้เวลาใน...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1103
10 กรกฎาคม 2559
Ico48
Yellowness index
ใน ของฝากจากทำงาน
โดย ยักษ์สวย
Yellowness index (วัดปริมาณดัชนีความเหลือง) หรือที่เราเรียกย่อๆ ว่า YI Index เป็นตัวเลขที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงสีของตัวอย่างทดสอบจากใสหรือขาวว่าตัวอย่างดังกล่าวมีสีไปทางสีเหลืองมากน้อยเพียงใด การทดสอบนี้จะใช้เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงสีในวัสดุที่เกิดจากสภาวะจริง หรือจากการจำลองแสงกลางแจ้ง ทาง...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1994
Ico48
Small_yiindex2
YI Index
โดย ยักษ์สวย
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 697