นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

My Activities

14 August 2020
Ico48
ม.สงขลานครินทร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่สำนักงานสีเขียว
in Happy Workplace
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
คณกรรมการส่งเสริม 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับทีมงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานี เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการส่งเสริม 5 ส.สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 596
19 July 2020
Ico48
Small_piroon_resize
พิรุณ
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 435
Ico48
Small_pornprawee_resize
pornprawee
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 465
Ico48
Small_paitoon_resize
paitoon
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 425
Ico48
Small_piroon
พิรุณ
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 384
Ico48
Small_pornprawee
พรปว๊
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 347
Ico48
Small_paitoon
ไพฑูรย์ แก้วทอน
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 333
Ico48
Small_batik3
สงขลานครินทร์ส่งเสริมการทำผ้าบาติก
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 368
Ico48
Small_batik1
สงขลานครินทร์ส่งเสริมการทำผ้าบาติก
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 310
Ico48
ม.สงขลานครินทร์ โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ส่งเสริมการทำผ้าบาติก สร้างเศรษฐกิจ สร้างความสุข
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ส่งเสริมการทำผ้าบาติก และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์จากผ้าท้องถิ่นภาคใต้ ในช่วงเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นอีกทางเลือกช่วยเพิ่มรายได้ และทำให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งเสริมการทำผ้าบาติก โดยจั...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 673
14 July 2020
Ico48
Small_bg-minetra1
มินตรา
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 381
Ico48
Small_pitchaya
พิชยะ
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 380
Ico48
Small_korarit
กรฤต จันเนียม
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 343
Ico48
Small_usa2020
อุษา เชษฐานนท์
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 341
Ico48
Small_animal_hospital_14july2020_2
โรงพยาบาลสัตวแพทย์
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 340
Ico48
Small_n9619_s
คณะสัตวแพทย์ รักษาสัตว์ใหญ่
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 347
Ico48
Small_animal_hospital_14july2020
การให้บริการ
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 323
Ico48
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ.ย้ำ กรณีนำสัตว์ใหญ่มารักษา ให้ติดต่อล่วงหน้าเพื่อวางแผนการรักษา
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 รศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ น.สพ.กรฤต จันเนียม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.น.สพ.วิชญะ ทองตะโก อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้คำแนะนำการนำสัตว์มาเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสัตว์และโรงพย...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 978
26 May 2020
Ico48
Small_prevent_2020_3
แก้ปัญหาสุขภาพจิตแก่นักศึกษา
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 633
Ico48
Small_prevent_2020_2
แก้ปัญหาสุขภาพจิตแก่นักศึกษา
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 640