นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

My Activities

30 April 2020
Ico48
Small_jelfor2020_2
เจลและแอลกอฮอลล์
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 533
Ico48
Small_jelfor2020_1
ตัวอย่างของเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 542
Ico48
Small_jelfor2020_3
จงดี บูรณชัย
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 713
Ico48
คณะวิทย์ ม.สงขลานครินทร์ พบ 50 ตัวอย่างของเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ไม่ได้มาตรฐาน และเป็นอันตราย
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
จากวิกฤติโควิด-19 คณาจารย์และนักศึกษาศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB–CoE) ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทดสอบแอลกอฮอล์เพื่อตรวจสอบหาเมทานอล ในแอลกอฮอล์ชนิดเจล และชนิดสเปรย์ ที่นำมาเพื่อลดความเสี่ยงโควิด-19 ด้วยเทคนิค...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 911
Ico48
Small_infrared_4
infared4
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 451
29 April 2020
Ico48
Small_infrared2020_3jpg
ระบบคัดกรองผู้เข้ามาติดต่อด้วยคลื่นอินฟราเรด
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 489
Ico48
Small_infrared2020_2jpg
ระบบคัดกรองผู้เข้ามาติดต่อด้วยคลื่นอินฟราเรด
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 455
Ico48
Small_infrared2020_1
เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยแสงอินฟราเรด
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 435
Ico48
คณะวิทย์ ม.สงขลานครินทร์ ทำระบบคัดกรองผู้เข้ามาติดต่อด้วยคลื่นอินฟราเรด
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำระบบในการตรวจจับคนที่เป็นไข้ด้วยคลื่นอินฟราเรด คัดกรองบุคลากรหรือผู้มาติดต่อ บริเวณทางเข้า รับสถานการณ์การะบาดของไวรัสโควิด-19 จัดทำโดย ผศ.ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม ภาควิชาฟิสิกส์ และดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1051
17 April 2020
Ico48
Small_psu_help_st2020
เยียวยาผลกระทบโควิด
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 566
Ico48
ม.สงขลานครินทร์ เยียวยาผลกระทบโควิด-19 แก่นักศึกษา
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษา พร้อมสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้การช่...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 970
Ico48
Small_teamphuket3
โรงพยาบาลสนาม ม.อ.ภูเก็ต
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 517
Ico48
Small_teamphuket2
โรงพยาบาลสนาม ม.อ.ภูเก็ต
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 448
Ico48
Small_teamtophuket2
โรงพยาบาลสนาม ม.อ.ภูเก็ต
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 446
Ico48
Small_teamtophuket1
โรงพยาบาลสนาม ม.อ.ภูเก็ต
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 442
Ico48
Small_teamtophuket
โรงพยาบาลสนาม ม.อ.ภูเก็ต
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 426
Ico48
สงขลานครินทร์ ดูแลโรงพยาบาลสนามที่ ม.อ.ภูเก็ต รับมือผู้ป่วยโควิด-19 ที่มากที่สุดในประเทศ
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งนักรบชุดขาวอาสาสมัครแพทย์ พยาบาล ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 58 คน ไปประจำการโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อผลัดเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ของภูเก็ต ที่ เพราะต้องรับมือจำนวนผู้ป่วยที่มากที่สุดในประเทศ (ผู้ป่วยสะสม ณ ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 791
03 April 2020
Ico48
Small_checkvirus_covid2020
ชุดตรวจไวรัสโควิด-19
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 523
Ico48
Small_checkvirus_covid2020-1
ชุดตรวจไวรัสโควิด-19
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 552
Ico48
Small_checkvirus_covid2020_2
ธีรกมล เพ็งสกุล
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 530