นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

My Activities

23 March 2020
Ico48
Small_kittiyapa2020_2_1
ม.ม.อ. ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 452
Ico48
ม.อ. ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นฤท...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 606
19 Febuary 2020
Ico48
Small_bangbaimai_2020_6
ท่องเที่ยวชุมชนบางใบไม้ สุราษฎร์ธานี
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 609
18 Febuary 2020
Ico48
Small_bangbaimai_market2020_5
ท่องเที่ยวชุมชนบางใบไม้ สุราษฎร์ธานี
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 612
Ico48
Small_bangbaimai_market2020_4
ท่องเที่ยวชุมชนบางใบไม้ สุราษฎร์ธานี
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 587
Ico48
Small_bangbaimai_market2020_3
ท่องเที่ยวชุมชนบางใบไม้ สุราษฎร์ธานี
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 530
Ico48
Small_bangbaimai_market2020_2
ท่องเที่ยวชุมชนบางใบไม้ สุราษฎร์ธานี
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 470
Ico48
Small_bangbaimai_market2020_1
ท่องเที่ยวชุมชนบางใบไม้ สุราษฎร์ธานี
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 440
Ico48
พัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตัวอย่างของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยลักษณะตลาดจะตั้งบนท้องร่องสวน...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 863
Ico48
Small_surat_herbal2020_2
สุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพร
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 435
Ico48
Small_surat_herbal2020_1
สุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพร
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 421
Ico48
ม.สงขลานครินทร์ ร่วมวิจัยเพื่อขับเคลื่อน “สุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพร”
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ปัจจุบันความนิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสมุนไพรไทยเพื่อการดูแลสุขภาพ โดยประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระดับแนวหน้าของภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 2564 จึงจำเป็นต้องพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพและมี...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 633
Ico48
Small_psumooc2020_2
รองรับการศึกษาในโลกอนาคต
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 428
Ico48
Small_psumooc2020_1
รองรับการศึกษาในโลกอนาคต
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 424
Ico48
ม.สงขลานครินทร์ กับการพัฒนาเรียนการสอนยุค Digital Disruption รองรับการศึกษาในโลกอนาคต
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Student-Centered Learning : SCL) และเตรียมผู้เรียนสู่ตลาดงานในอนาคต ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาจากสถ...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 704
17 Febuary 2020
Ico48
รพ.สงขลานครินทร์เข้มมาตรการคัดกรองผู้ป่วยป้องกันโดวิด 19
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุฒวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เคยเจอสถานการณ์ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโรคซาส์ มาแล้ว เรามีประสบการณ์และมาตรการในการคัดกรองผู้ที่สงสัยว่า ผู้ป่วยที่สงสัยจะเป็นโควิด 19 เป็นไข้ หรือติดเชื้อทางเดินหายใ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 776
Ico48
Small_a-puttisak
นพ.พุฒิศักดิ์ พุฒวิบูลย์
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 396
Ico48
Small_psu_covid19_2020_1
โรงพยาบาล ม.อ.เข้มมาตรการป้องกันโควิด19
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 406
Ico48
Small_psu_covid19_2020
โรงพยาบาล ม.อ.เข้มมาตรการป้องกันโควิด19
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 380
14 Febuary 2020
Ico48
Small_sungame2020_7
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 506