นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

My Activities

14 Febuary 2020
Ico48
Small_sungame2020_5
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 497
Ico48
Small_sungame2020_4
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 488
Ico48
Small_panjaksungame2020_3
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 433
Ico48
Small_hoggisungame2020_6
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 410
Ico48
Small_bridsungame2020_2
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 346
Ico48
Small_bridsungame2020_1
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 378
Ico48
Small_1581494365873
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 379
Ico48
Small_1581494380654
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 345
Ico48
ม.สงขลานครินทร์ ได้ลำดับที่ 22 ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “ THE SUN GAMES ” เมื่อวันที่ 10 – 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีผลการแข่งขันเป็นลำดับที่ 22 จากจำนวน 111 สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่นกีฬาบ...
Flowers: 0 · Comments: 31 · Read: 1042
13 Febuary 2020
Ico48
Small_cover-jhsmr-36_no_21
วารสารJournal of Health Science and Medical Research
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 413
Ico48
วารสาร JHSMR คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ได้รับการตอบรับระดับนานาชาติ
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
วารสารJournal of Health Science and Medical Research (JHSMR) วารสารด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ฐานข้อมูล Scopus มีเกณฑ์วัดคุณภาพวารสาร ประกอบด้วย วารสารควรเป็นภาษา...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 1158
Ico48
Small_against_virus_nurse2020_feb5
พยาบาล ม.อ. จัด “ปกป้องตนเอง และคนที่คุณรักจากไวรัสโคโรน่า
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 343
Ico48
Small_against_virus_nurse2020_feb4
พยาบาล ม.อ. จัด “ปกป้องตนเอง และคนที่คุณรักจากไวรัสโคโรน่า
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 327
Ico48
Small_against_virus_nurse2020_feb3
พยาบาล ม.อ. จัด “ปกป้องตนเอง และคนที่คุณรักจากไวรัสโคโรน่า
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 319
Ico48
Small_against_virus_nurse2020_feb2
พยาบาล ม.อ. จัด “ปกป้องตนเอง และคนที่คุณรักจากไวรัสโคโรน่า
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 323
Ico48
Small_against_virus_nurse2020_feb1
พยาบาล ม.อ. จัด “ปกป้องตนเอง และคนที่คุณรักจากไวรัสโคโรน่า
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 293
Ico48
พยาบาล ม.อ. จัด “ปกป้องตนเอง และคนที่คุณรักจากไวรัสโคโรน่า”และสอนทางไกลให้นักศึกษาจีน
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “ปกป้องตนเองและคนที่คุณรักจากไวรัสโคโรนา” เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานสุขสันต์ คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนา การล้างมือ การใช้ผ้าปิดปากและจมูก พร้อมเสริมความรู้ การปฏิบัติตน แผ่นพับความรู้ พร้อมมอบผ้าปิดป...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 644
Ico48
Small_surgicaltraining2010_feb2
ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 348
Ico48
Small_surgicaltraining2020_feb1
ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 346
Ico48
Small_surgicaltraining2010_feb
ความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ฝึกผ่าตัด
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 356