นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

My Activities

20 January 2020
Ico48
Small_voluntern_camp2020-6
ค่ายอาสาพัฒนาสงขลานครินทร์
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 593
Ico48
Small_volunteer_camp2020_5
ค่ายอาสาพัฒนาสงขลานครินทร์
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 617
Ico48
Small_volunteer_camp2020_4
ค่ายอาสาพัฒนาสงขลานครินทร์
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 518
Ico48
Small_volunteer_camp2020_3
ค่ายอาสาพัฒนาสงขลานครินทร์
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 434
Ico48
Small_volunteer_camp2020_1
7 ค่ายอาสาพัฒนา พลังลูกสงขลานครินทร์ พัฒนาชุมชน
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 453
Ico48
7 ค่ายอาสาพัฒนา พลังลูกสงขลานครินทร์ พัฒนาชุมชน
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรุปการจัดค่ายอาสาพัฒนาในพื้นที่ 7 แห่ง ในพื้นที่ภาคใต้ ในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง และกระบี่ ในช่วงปิดภาคการศึกษา เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ตอบโจทย์พื้นที่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มห...
Flowers: 0 · Comments: 39 · Read: 2805
16 January 2020
Ico48
Small_children_day15jan63_7
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคมมอบของขวัญวันเด็ก
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 496
Ico48
Small_children_day15jan63_5
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคมมอบของขวัญวันเด็ก
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 450
Ico48
Small_children_day15jan63_6
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคมมอบของขวัญวันเด็ก
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 455
Ico48
Small_children_day15jan63_4
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคมมอบของขวัญวันเด็ก
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 428
Ico48
Small_children_day15jan63_3
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 324
Ico48
Small_children_day15jan63_2
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 326
Ico48
Small_children_day12jan63_1
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบสิ่งของกว่า 1,500 ชิ้น จากผู้มีจิตศรัทธา
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 343
Ico48
นศ.สงขลานครินทร์ มอบสิ่งของแก่นักเรียนที่ขาดแคลนและผู้ป่วยเด็ก
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบสิ่งของกว่า 1,500 ชิ้น จากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาค เพื่อมอบให้นักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท และเด็กป่วยที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2563 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2563 และจะนำของขวัญไปมอบให้น้องๆ ชุ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 735
14 January 2020
Ico48
Small_moneyforstudy2020_2
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 434
Ico48
Small_moneyforstudy2020_1
ม.อ.ปัจฉิมนิเทศ นศ.กู้ยืมเงิน กยศ.ย้ำให้โอกาสรุ่นน้อง
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 445
Ico48
ม.อ.ปัจฉิมนิเทศ นศ.กู้ยืมเงิน กยศ.ย้ำให้โอกาสรุ่นน้อง
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนการเพื่อการศึกษา ให้แนวคิดการออม และการวางแผนการชำระหนี้ในอนาคต เพื่อมอบโอกาสให้รุ่นน้องต่อไป เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 658
09 January 2020
Ico48
Small_psu_showcase8jac2020_5
ม.อ.ร่วม ทรู ทดสอบ 5G ในงาน “PSU 5G Showcase”
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 457
Ico48
Small_psu_showcase8jac2020_4
ม.อ.ร่วม ทรู ทดสอบ 5G ในงาน “PSU 5G Showcase”
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 450
Ico48
Small_psu_showcase8jac2020_3
ม.อ.ร่วม ทรู ทดสอบ 5G ในงาน “PSU 5G Showcase”
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 430