นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

ความเคลื่อนไหวของฉัน

27 กันยายน 2564
Ico48
ทำงานให้เป็นสุขต้องสนุกไว้ก่อน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนต้องการความสุขและความสนุก ความสุข ความสนุกของการทำงาน ต่างจากความสนุกในชีวิตที่สนุกสนาน สำราญใจ จนสุขเกินไปเป็นนิสัยที่เอาแต่สำราญ ความสนุกในการทำงานเป็นสนุกที่ท้าทาย อยากรู้ อยากเห็น อยากให้และอยากได้ความสำเร็จ ความอยากเห็น อยากได้ต้องมีการตั้งความหวังว่าอยากได้อะไรที่ดี มีค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 109
22 กันยายน 2564
Ico48
อย่าคิดมาก ต้องคิดอย่างมีปัญญา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีความคิดดี และคิดทุกครั้งที่จะทำอะไร และคิดว่าดีที่ทำ แต่จะดีจริงต้องดูที่ผลของการทำ ทั้งผลได้ ผลเสีย และผลกระทบ การคิดที่ดีต้องคิดให้เกิดปัญญา ด้วยปัญญา ต้องไม่เกิดและไม่เป็นปัญหาต่อตนและใคร ๆ การคิดที่ไม่ใช่คิดแบบเดิม เรื่องเดิม ๆ จนติดเป็นปัญหา เป็นทุกข์ที่แก้ปัญหาไม่ตก คิด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 252
20 กันยายน 2564
Ico48
มีสติ ตั้งสติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีสติในยามปกติ ที่รู้สึกผิด ชอบ ชั่ว ดี รู้อะไรดีควรทำ รู้อะไรไม่ดีไม่ควรทำ แต่พอดีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา ส่วนใหญ่สติมักหลุดหาย ทำให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ทำสิ่งที่เป็นปัญหากับตัวเอง ครอบครัว คนรอบขัาง ที่บางคนอ้างว่า ลืมตัว รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการทำผิดจนเกิดเป็นความผิดติดตัวไป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 125
15 กันยายน 2564
Ico48
ค่าคนอยู่คนให้ค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนเกิดมาล้วนมีค่า มีคนให้ค่าตั้งแต่เกิด ตั้งแต่ปฏิสนธิในท้องแม่ที่พ่อแม่ ญาติสนิท มิตรสหาย ดูแลตั้งตั้งท้อง เมื่อเกิดมา พ่อแม่ก็ให้ค่าทุกอย่างในการดูแล เลี้ยงดูอย่างดี บางคนดีกว่าพ่อแม่ที่อาจอดทน อดอยากเพื่อให้ลูกได้กินดี อยู่ดี มีการเจริญเติบโตที่ดี เมื่อเข้าเรียนก็ส่งเสริม สน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 225
13 กันยายน 2564
Ico48
หมดหน้าที่ก็หมดสิทธิ์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีสิทธิ์ตามหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตั้งแต่เข้าโรงเรียนก็มีสิทธิ์ต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดให้ มีห้องเรียน ที่นั่งเรียน และสิ่งต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดให้ เช่นเดียวกับการเป็นนักศึกษา เมื่อเลื่อนชั้นเรียนก็หมดสิทธิ์ในชั้นเรียนเดิมและมีสิทธิ์ในชี้นเรียนใหม่ และเมื่อจบการเรียน การศึกษา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 205
08 กันยายน 2564
Ico48
สงครามโรคโควิด-19=สงครามโลก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
โลกได้เกิดสงครามที่เป็นสงครามโลกมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในช่วงปี ค.ศ.1914-1918 และครั้งที่ 2 ในช่วงปี ค.ศ.1939-1945 สงครามโลกทั้งสองครั้งเป็นการสู้รบของคนเกือบทั้งโลกที่แบ่งฝ่ายสู้รบกัน เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และสร้างความเสียหายกันมากมาย การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มระบาดปลายป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 294
06 กันยายน 2564
Ico48
Think big = growth
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การคิดใหญ่เป็นการคิดทำให้ใหญ่ขึ้น ดีขึ้น ดีกว่าเดิม มากกว่าเดิม จึงเป็นการทำให้เจริญเติบโตกว่าเดิม การเรียน การทำงาน ก็ต้องคิดให้ดี มีมากขึ้น มากกว่าเดิม เสมอ เรียนให้มีความรู้ ความสามารถมากกว่าเดิม มากกว่าที่มี ที่ดีกว่า ต้องทำให้สามารถนำไปใช้ให้ชีวิตมีดีกว่าเดิม มีค่า สร้างค่าได้ด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 203
01 กันยายน 2564
Ico48
ค่าคน ค่างาน ค่าเพิ่ม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนล้วนมีค่า เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตนทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องแต่งกาย ค่าสบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน เครื่องใช้เครื่องต่าง ๆ ในบ้าน ในชีวิตประจำวัน ขยายไปถึงค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าเน็ต ค่ารถ ค่าเดินทาง ฯลฯ เมื่อทุกคนมีค่าใช้จ่าย จึงต้องสร้างค่าด้วยการทำงาน ทำประโยชน์ สร้างค่าให...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 13 · อ่าน: 476
30 สิงหาคม 2564
Ico48
ชีวิตคือการเดินทาง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเดินทางต้องมีเป้าหมายที่จะไป ที่สำคัญต้องไปถึงอย่างปลอดภัย เมื่อกำหนดเป้าหมายก็มาเลือกการเดินทางว่ามีกี่ทาง ทางรถ ทางเรีอ ทางอากาศ หรือใช้รถตัวเอง การใช้รถตัวเองก็ต้องมาดูเส้นทาง เตรียมตัวเดินทาง ดูว่าจะใช้เวลานานเท่าไร จะแวะพักที่ไหน เวลาไหนบ้าง รวมถึงเวลาฉุกเฉิน เช่น การเข้าห้องน้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 13 · อ่าน: 378
25 สิงหาคม 2564
Ico48
ผลไม้ติดโควิด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันก่อนจะส่งผลไม้ไปให้ลูกที่ต่างจังหวัด ปรากฏว่าทางไปรษณีย์ไม่รับส่งด้วยเหตุว่าติดโควิดทำให้ไม่สามารถไปส่งของได้ในบางพื้นที่ เกรงว่าผลไม้จะเน่าเสียไปก่อน ผลไม้ติดโควิด ไม่ใช่ผลไม้ติดเชื้อโควิด แต่เป็นคนที่ติดเชื้อโควิดจนทำให้ติดขัดการขนส่ง การระบาดของโควิดทำให้ชีวิตติดขัด นักเรียนนัก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 397
23 สิงหาคม 2564
Ico48
การประเมินคือการทำให้เจริญ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การประเมินเป็นการตรวจตราดูผลการทำว่าได้ผลดี มีความเจริญก้าวหน้า ก้าวไปตามแผน ตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมดูเปรียบเทียบกับคนอื่นว่ามีอะไรที่ขาดไป คนอื่นอะไรที่ดีกว่า รวมถึงความทันการพัฒนาทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาให้ดี ให้ทัน การประเมินนอกการรู้ผลการทำ ที่สำคัญกว่าคือรู้ว่า ต่อไปต้องท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 273
18 สิงหาคม 2564
Ico48
เรียนรู้กับความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุคที่ทุกสิ่งเปลี่ยน พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนสิ่งที่เคยใช้ ความรู้เดิมที่มี วิธีการเดิมที่เคยใช้ได้ดีอาจใช้ได้ไม่ดี ไม่มีใครใช้ และติดขัดกับการทำงาน การดำรงชีวิต อย่างใครไม่สามารถติดต่อกับระบบออนไลน์ การใช้เทคโนโลยี การใช้ระบบมือมือก็จะเสียเปรียบ เสียหาย จนถึงทำงานบางอย่างไม่ได้ เช่น...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 257
16 สิงหาคม 2564
Ico48
ผู้บริหารกับเถ้าแก่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ผู้บริหารคือผู้กำกับ ควบคุมการดำเนินงานขององค์กร/หน่วยงาน ห้างร้าน บริษัท ที่ทำทั้งการบริหารงาน บริหารคน คือแบ่งงาน จัดคนให้ทำงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายวิสัยทัศน์ขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จและเจริญก้าวหน้า เถ้าแก่กับผู้บริหารนั้นต่างกันที่ เถ้าแก่เป็นทั้งเจ้าของเงิน ทรัพย์ และสิ่งต่าง ๆ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 237
11 สิงหาคม 2564
Ico48
เที่ยวทิพย์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในช่วงเวลาที่โควิด-19 ยังระบาดอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปไหนต่อไหนได้ สิ่งหนึ่งในการท่องเที่ยวคือการเที่ยวทิพย์ ด้วยการดูเว็บสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ทำให้สามารถไปเที่ยวได้รอบโลก โดยเฉพาะบางสถานที่ยากที่จะไปเองได้ โดยเฉพาะในพื้นที่หนาวจัด หรือร้อนจัดอย่างทะเลทราย หรือการ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 288
09 สิงหาคม 2564
Ico48
ชีวิตดีที่หน้าที่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคน ทุกชีวิต ทุกวัย มีหน้าที่ที่ต้องทำและต้องทำให้ดีจึงได้ดี คนที่ไม่ได้ดีเพราะไม่ทำหน้าที่ให้ดี ผลได้ย่อมไม่ดี ไม่สามารถทำผลดีให้ใคร ๆ และตนเอง ทุกคนมีหน้าที่ตั้งแต่เกิดมีหน้าที่เป็นลูกที่ดีที่มาจากการเลี้ยงดู การให้บทเรียนที่ดีที่ไม่ใช่เอาแต่ใจ เอาแต่ได้ เมื่อถึงวัยเรียนก็มีหน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 325
04 สิงหาคม 2564
Ico48
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนอยากได้ดี แต่มีคนจำนวนมากได้ดีแค่อยาก ไม่ได้ดีจริง เพราะมีแต่อยากแต่ไม่ทำจริง ฉะนั้น อยากได้ดี ต้องคิดแล้วต้องทำจริง ทำตามแผน กระบวนการต่าง ๆ จึงจะได้จริง และส่วนใหญ่มักได้ดีกว่าที่คิด เพราะคิด ทำ ปรับให้ดี ให้ทันสมัย ความจริงทุกคนก็ทำทุกวัน ทำตลอดเวลา แต่ปัญหาคือไม่รู้ว่าท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 443
02 สิงหาคม 2564
Ico48
เกาะป้องกันโควิด-19 สองชั้น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
โควิด-19 เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ตามการติดต่อสัมพันธ์กันทางกายภาพ การป้องกันโรคระบาดจึงต้องป้องกันสองชั้น เป็นเกาะภายนอกและภายใน เกาะป้องกันภายนอกเป็นป้องกันตัวเองทางกายภาพ เป็นข้อปฏิบัตืประกอบด้วย DMHTT คือD เว้นระยะห่างM ใส่หน้ากาก H ล้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 607
05 กรกฎาคม 2564
Ico48
คนทำงานยุคเอไอ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เอไอคือระบบอัจฉริยะ ที่ใช้เทคโนโลยี การทำงานกับเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีให้ทำงาน และใช้แทนคนทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความสะดวกในงาน การใช้ชีวิต และผลงาน งานในยุคเอไอจึงต้องการคนที่สามารถควบคุม ทำงานกับระบบเอไอได้ดี ที่ไม่ใช่แค่ได้ทำ แต่ต้องทำให้ได้ดี มีค่า เพิ่มค่าได้ ที่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 905
23 มิถุนายน 2564
Ico48
ส่วนน้อย ส่วนมากของโควิด-19
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
โควิด-19 ที่ระบาดทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี 2019 จนถึงปัจจุบัน 23 มิถุนายน ค.ศ. 2021ก็ประมาณปีครึ่ง มีคนติดเป็นโรคแล้วจำนวนมาก ประมาณ 180 ล้านคน ถึงแม้จะเป็นคนส่วนน้อยของประชากรโลกที่มี 7,874 ล้านคน แต่ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก และยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน สร้างปัญหาต่อการเป็นอยู่และ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 35 · อ่าน: 1348
Ico48
Small_screenshot_20210623-074927_chrome
โควิด-19 23มิย64
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 250