นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1644
ความเห็น: 0

คำถาม : ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก NECTEC 2 ลักษณะ

Ico48

เรียน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา (รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน์)

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ที่ได้สรุปข้อมูลและประเด็นที่สำคัญ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยทราบโดยทั่วกัน  ในเรื่อง "การให้ทุนวิจัยจาก NECTEC" ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ

1. การสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมในโปรแกรมเทคโนโลยีด้านต่างๆ มี 10 โปรแกรม และ

2.เครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับ Hard Disk Drive (ยังไม่ได้กำหนดชื่อเครือข่ายที่ชัดเจน)  ซึ่งอยู่ใน Hard Disk Drive Program
(HDD)

คำสำคัญ (keywords): งานวิจัย  engeenering

คำตอบ

Ico48
ไม่มีคำตอบ
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.245.121
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ