นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

**ซูซี่**
Ico64
marisa rotrat
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 3080
ความเห็น: 0

กว่าจะถึงวันนี้ ของรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร จาฏุพจน์

ถือว่าอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด
 
                 กว่าจะมาถึงวันนี้ของรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  จาฏุพจน์  อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระยะเวลา 30 ปีที่ใช้ชีวิตรับราชการ ในฐานะ อาจารย์ผู้สอนศิษย์เพื่อผลิตบัณฑิตให้จบอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับสังคมภายนอก และแม้วันนี้ท่านก้าวสู่วัยเกษียณอายุราชการ เราขอนำแนวทางการเป็นข้าราชการท่านอาจารย์ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่รุ่น ต่อไป

                            

         เมื่อปี 2516 จบการศึกษาปริญญาตรี เข้ามาทำงานกับบริษัท เจียไต๋ 1 ปี และลาออกเพื่อศึกษาต่อปริญญาโทสาขาวิชาปฐพีวิทยา ม. เกษตรศาสตร์ ขณะนั้นได้เข้าร่วมทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยข้าวของ AIT โดยทำหน้าที่ในด้านวิเคราะห์ดินและพืช ต่อมาในปี 2521 ได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการกรมวิชาการเกษตร เมื่อสำเร็จปริญญาโทได้รับการชักชวนมาทำงานที่คณะทรัพยฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยท่าน อ. ชาติชาย ร่มสน โอนย้ายตำแหน่งมาปฏิบัติงานที่นี้ในปี 2523

                                    

      เมื่อมาทำงานใหม่ๆ ได้รับการสนับสนุนจากคณะอย่างต่อเนื่องให้มีโอกาสไป
ฝึกอบรม N15โดยทุน IAEA ประเทศเยอรมันตะวันออก และไปศึกษาต่อในระดับขั้น
post grad diploma ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเวลาเกือบปีและระยะต่อมาก็ได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาเอกทางด้าน soil science ที่ Massey university ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ในช่วงนั้นมี อาจารย์วินิจ เสรีประเสริฐ ภาควิชาพืชศาสตร์ ไปก่อนเรียนล่วงหน้า 1 ปี เมื่อกลับมาทำงานในหน้าที่อาจารย์ผู้สอนปี 2533 ตลอดมาจนเกษียณอายุราชการในปี 2555

                          

 หน้าที่การปฏิบัติงานได้แก่
*การเรียนการสอนและการวิจัยด้าน Soil Fertility และ GIS
*ด้านการบริหารในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อเดือน ม.ค. 2547 – พ.ค. 2555
 
ความภาคภูมิใจ คือ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คิดว่าตัวเองก็ได้พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถไม่น่าจะมีอะไรที่นึกละอายแก่ใจ โดยเฉพาะการดูแลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้เน้นเนื้อหาสาระ ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับสังคมภายนอก

                            

 

หลักครองตน/ครองคน/ครองงาน ถือว่าอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด

แนวคิดในการพัฒนาองค์การ
      การพัฒนาหลักสูตร ด้านเนื้อหาสาระ ให้ทันสมัยกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของสังคม

            

อยากฝากอะไรถึงคนอื่นและน้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน
         อยากเห็นบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความพยายามพัฒนาศักยภาพตนเอง อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านวิชาการ และงานวิจัยเนื่องจากโอกาส และการสนับสนุนในปัจจุบันน้อยกว่าคนในรุ่นเก่ามาก

 


 
ถ่ายทอดเรื่องราว...รองศาสตราจารย์วิเชียร จาฏุพจน์
สรรหาเรื่องราว...ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ วณิชาภิชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว, น.ส.เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช
บันทึกภาพ..น.ส.ศศิธร ลิ่มจู้

                       ลิขิตเรื่องราว..น.ส.มาริสา รอดรัตน์ (ซูซี่)
 
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 กันยายน 2555 17:09 แก้ไข: 06 กันยายน 2555 13:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
บันทึกนี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นชั่วคราว