นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wawa
Ico64
Charunee Maharat
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 2025
ความเห็น: 1

ผู้จัดการด้านเทคนิค lab 17025 ทำอะไรบ้าง

นำระบบคุณภาพที่กำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มาใช้ในการดำเนินงานในห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแลให้ได้ประสิทธิผล

ศูนย์เครื่องมือฯมีการดูแลทางด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการที่อยู่ในขอบข่าย ISO/IEC 17025 โดยผู้จัดการด้านเทคนิค (Technical Manager)  โดยในแต่ละ lab จะมีผู้จัดการด้านเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันมี 2 lab ค่ะ

หน้าที่ของ TM ประจำห้องปฏิบัติการ ในใบแสดงลักษณะงาน (๋Job description) มีดังนี้ค่ะ

หน้าที่รับผิดชอบหลัก :

1. รับผิดชอบด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแล

2. รับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแล

3. นำระบบคุณภาพที่กำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มาใช้ในการดำเนินงานในห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแลให้ได้ประสิทธิผล

ขอบเขตแห่งหน้าที่ :

1. เลือกใช้วิธีการทดสอบที่เหมาะสมกับการทดสอบ/ สอบเทียบ ของห้องปฏิบัติการ

2. ดูแลและรับผิดชอบในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแล

3. ร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเอกสารคุณภาพอื่นๆ ด้านวิชาการในห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแลให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน

4. กำกับ ดูแล และจัดการให้การปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยู่ในห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5. ดำเนินการแก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแล

6. ประสานงานกับผู้จัดการคุณภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบคุณภาพที่มีผลกระทบต่อการทดสอบ/ สอบเทียบในห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแล

7. ดูแลจัดการงานทดสอบ/ สอบเทียบที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ รวมถึงการอนุมัติให้ทำงานต่อหรือเริ่มงานใหม่

8. กำกับ ตรวจสอบเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือฯในห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแล

9. ตรวจสอบผลการทดสอบ/ สอบเทียบของห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแล

10. ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการด้านเทคนิคในกรณีที่ผู้จัดการด้านเทคนิคไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (ตามลำดับของตำแหน่ง)

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 กันยายน 2558 11:11 แก้ไข: 02 กันยายน 2558 11:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 Zenki, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

สู้ๆ นะค่ะ TM ทุกคน ให้กำลังใจค่ะ เพื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ SEC ของเรา ฮึบ....

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.27.11
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ