นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wawa
Ico64
Charunee Maharat
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1425
ความเห็น: 1

ผู้จัดการด้านเทคนิค 17025 ต้องอบรมอะไร

การประสบความสำเร็จขั้นต้นของ Technical Manager คือ lab ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง แต่สิ่งสำคัญ คือมีลูกค้ามาส่งทดสอบ/สอบเทียบ

ก่อนที่ศูนย์ฯจะแต่งตั้งใครซักคนเป็นผู้จัดการด้านเทคนิค หรือผู้จัดการด้านเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ บุคคลท่านนั้นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในใบแสดงลักษณะงาน (Job description) ของตำแหน่งนั้นๆ

อันดับต่อมาก็คือ ต้องได้รับการอบรมตามหัวข้อที่กำหนดในใบความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training need) ดังนี้ค่ะ

 

  1. ความรู้ด้านวิชาการด้านระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ
  2. ความรู้ด้านวิธีทดสอบ/ สอบเทียบ
  3. Uncertainty & Method Validation
  4. สถิติพื้นฐาน และ การประยุกต์ใช้
  5. ความรู้และหลักการในการตรวจติดตามคุณภาพ
  6. หลักการสอบเทียบ
  7. ข้อกำหนดของระบบ ISO 9001 , ISO/IEC 17025
  8. คู่มือคุณภาพ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
  9. การวางแผนและบริหารการจัดการ
  10. จิตบริการ/หลักการงานบริการ

ยังไม่จบค่ะ จะขอการรับรองอะไร ขอบเขตแค่ไหน ช่วงค่าเท่าไหร่ หน้าที่ว่าที่ TM ทั้งนั้นเลยค่ะ ที่ต้องไปหาข้อมูลมา

นอกจากนั้นการจัดทำ lab ขึ้นมาต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า เนื่องจาก lab 17025 ต้องใช้ต้นทุนสูงในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารมาตรฐาน และผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เวลาในการฝึกฝนฝีมือ ความชำนาญในการปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ และนอกจากนั้นผู้จัดการด้านเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการต้องเซตระบบคุณภาพการจัดทำเอกสาร การหาค่าความไม่แน่นอนของการวัด และอื่นๆอีกมากมาย

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 กันยายน 2558 12:03 แก้ไข: 07 กันยายน 2558 12:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญมากๆ หน่วยงานต้องให้สัญญาจ้าง ตลอดชีพครับ อิอิ

 

เพราะหากต้องเปลี่ยนคนเมื่อไหร่ ต้อง Train กันใหม่หมดแน่ๆ เลย

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.27.11
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ