นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wawa
Ico64
Charunee Maharat
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 2705
ความเห็น: 0

การตรวจติดตามคุณภาพภายในในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบคุณภาพ มีแบบแนวนอน (Horizontal audit) แนวตั้ง (Vertical audit) และเฝ้าสังเกตุการณ์การทดสอบ/สอบเทียบ (witness audit)

การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 โดยทั่วไปมีแบบแนวนอน (Horizontal audit) และแนวตั้ง (Vertical audit)

การตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบแนวนอน (Horizontal audit) เป็นการตรวจติดตามแต่ละกิจกรรมคลอบคลุมกิจกรรมการทดสอบ/สอบเทียบ ครบทุกข้อกำหนดเช่น ฝึกอบรม สอบเทียบ และการทดสอบ การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ เป็นต้น

การตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบแนวตั้ง (Vertical audit) เป็นการตรวจกิจกรรมในระบบคุณภาพทั้งหมดเพื่อดูความสัมพันธ์ของกิจกรรม เช่น การรับตัวอย่างเข้า การจัดเก็บตัวอย่าง การทดสอบและรายงานผล การตรวจสอบผล จนกระทั่งส่งมอบผลให้กับลูกค้า

ซึ่งการตรวจแบบแนวตั้ง เป็นกิจกรรมเสริมการตรวจแบบแนวนอน

นอกจากนั้น ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025 ควรมีการตรวจแบบเฝ้าสังเกตุการณ์การทดสอบ/สอบเทียบ (witness audit) เพื่อดูความสามารถของบุคลากรว่าได้ทำตามที่วิธีกำหนดไว้หรือไม่

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 15 May 2017 10:06 Modified: 15 May 2017 10:06 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ดำขำ and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.27.11
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ