นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wawa
Ico64
Charunee Maharat
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1260
ความเห็น: 0

การประกันผลคุณภาพการสอบเทียบ ตาม มอก. 17025

วิธีการประกันคุณภาพตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดคือการเข้าโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ (Proficiency testing program)

วิธีการประกันคุณภาพตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดคือการเข้าโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ (Proficiency testing program) แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้กรณีที่การทดสอบ/สอบเทียบนั้นไม่มีการจัด PT ก็สามารถใช้วิธีการอื่นได้ ซึ่งจากข้อกำหนด 5.9 การประกันคุณภาพ มีดังนี้

ก) มีการใช้วัสดุอ้างอิงรับรองเป็นประจำ และ/หรือมีการควบคุมคุณภาพภายในโดยใช้วัสดุอ้างอิงทุติยภูมิ

ข) การเข้าร่วมในการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ หรือโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ

ค) การทดสอบหรือสอบเทียบซ้ำโดยวิธีการเดิมหรือต่างวิธี

ง) การทดสอบหรือสอบเทียบซ้ำอีกโดยใช้ตัวอย่างที่เก็บไว้

จ) การหาสหสัมพันธ์ของผลที่ได้สำหรับคุณลักษณะที่แตกต่างกันของตัวอย่าง

สำหรับศูนย์เครื่องมือฯ ในการประกันคุณภาพการสอบเทียบใช้การเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ และระหว่างผู้สอบเทียบ โดยการที่ผู้สอบเทียบภายใน มือหลัก-มือรอง สอบเทียบภายในก่อน Piston pipette หลังจากนั้นส่งสอบเทียบภายนอก และนำค่ามาเปรียบเทียบโดยใช้ En ratio ตามสูตรการคำนวณดังนี้

เมื่อ         Mean LAB           คือ ค่าเฉลี่ยของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม

              Mean REF           คือ ค่าเฉลี่ยที่กำหนดหรือค่าอ้างอิง

              U LAB  คือ ค่าความไม่แน่นอนของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม ตามปกติแสดงค่าที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

              U REF   คือ ค่าความไม่แน่นอนของห้องปฏิบัติการอ้างอิง ตามปกติแสดงค่าที่ระดับความเชื่อมั่น 95%                                                            

                 การประเมินผล    |En|      ≤ 1 ผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์

                                       |En|       > 1 ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 พฤษภาคม 2560 09:54 แก้ไข: 22 พฤษภาคม 2560 09:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ดำขำ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.173.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ