นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1082
ความเห็น: 0

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (บทปฏิบัติการ 2)

70 ปี ของการครองราชและทรงงาน ตลอดช่วงชีวิตของเราเองที่ได้ประจักษ์ความจริงที่เกิดขึ้น เราได้เห็นน้ำใส ไฟสว่าง ทางสะดวก และสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงเตือนไว้คืออย่างขายที่ดิน

“บัวบาทยาตรา”  ชุมชนต้นแบบแห่งความดี

       วันนี้ได้มีโอกาสไปเข้าชมเพื่อซึมซับงานแห่งความดี  “บัวบาทยาตรา”  ณ. หอประชุมนานาชาติ  ม.อ.(14-16 ตุลาคม 2559  “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี”  ที่ดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของชุมชนทั่วภาคใต้   ป่าสวย   น้ำใส   หลากหลายวัฒนธรรม   มีทั้งนิทรรศการมีชีวิตของผู้คนที่น้อมนำปรัชญาสู่การปฏิบัติและการรวบรวมพระราชภาระกิจนานาที่ได้ทรงดำริ  ดำเนินการเพื่อประชาชนของพระองค์อย่างเป็นองค์รวมรอบด้าน   ทั้งการพัฒนาคน   สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยี่  นวัตกรรมมากมายที่ได้รับการรวบรวมมาแสดง ที่เป็นทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนของพระองค์      

       70  ปี ของการครองราชและทรงงาน      ตลอดช่วงชีวิตของเราเองที่ได้ประจักษ์ความจริงที่เกิดขึ้น    เราได้เห็นน้ำใส  ไฟสว่าง  ทางสะดวก  และสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงเตือนไว้คืออย่างขายที่ดิน     ผืนดินคือสิ่งซึ่งบรรพชนได้ฝากศิล    ฝากทาน  และฝากนิพพานไว้กับแม่ธรณี    (เป็นบทกรวดน้ำที่ได้ยินได้ฟังมาจากชุมชนในอำเภอคลองหอยโข่ง   จังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนร่วมสองทศวรรษ)   ช่วงสั้นๆที่ได้ดูงานตั้งแต่เตรียมงานของชุมชนต้นแบบเมื่อวานจนเปิดงานวันนี้     พบว่าเป็นการไปเรียนรู้  “วิชาของแผ่นดิน”ที่ทรงถ่ายทอด  ได้รับการจารึก ให้เราได้เรียนรู้สืบไปด้วยภูมิปัญญาที่เกิดขึ้น    พัฒนา เหมาะสม  ลงตัวกับแผ่นดินที่พระองค์ทรงดูแล  ไว้ให้เราและดูแลเผื่อแผ่แบ่งปันไปยังเพื่อนมนุษย์  จนวันที่  5  ธันวาคม    เป็น  “วันดินโลก”

          วิชาต่างๆที่ได้เห็นทั้งสิ้นในวันนี้  คงต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้ง เข้าใจ   น้อมรับลงมือทำจึงจะเข้าถึง   และรู้แจ้งแทงตลอดด้วยความพยายามในการฝึกฝน     สิ่งเหล่านี้คือเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ   จนนำสู่ความเป็นสากล      ภูมิปัญญา  ที่เป็น  Wisdomking      ภูมิปัญญาของพระราชาแห่งสยามประเทศ   ประเทศไทยของเรา      “วิชาของแผ่นดิน”

          หน้าที่แห่งเรา   เรียนรู้  ลงมือทำ  ร่วมพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม   สมดุล  กันต่อไป   โดยมีพระองค์เป็นครูต้นแบบ  เป็นกำลังใจ      ให้เราได้ฝึกฝน    ตามกำลัง  ความสามารถ  และศักยภาพแห่งตนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันกันอย่างไม่ทุกข์  เกิดเป็นสุขที่สมบูรณ์

           บ่มเพาะคนดี  ม.=ความเมตตา   ความรัก   ความปรารถนาดีต่อกัน   อ.= ความเอื้ออาทร    เกื้อกูลคนที่ควรได้รับการช่วยเหลือดูแล    ร่วมเรียนรู้ทุกข์สุขร่วมกันกับทุกคน   กับชุมชน    กับสังคมรอบข้าง  ร่วมยอมรับศักดิ์ศรีในความเป็นคนของทุกคนภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

           ม.อ.  ใต้ร่มพระบารมี    “จดจำไว้ว่าความดี    คือศักดิ์ศรีของความเป็นคน”    มาอยู่ ม.อ.เพื่อพ่มเพาะ ความเมตตา ความรัก ความกรุณา ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์และตนเอง

             น้อมรับปัญญาแห่งพระองค์สู่ปฏิบัติการเต็มที่ตามกำลังความสามารถ  ศักยภาพปัจจัยเอื้อแห่งตนด้วยความสมดุลย์  สำรวมระวัง   ตลอดไป

                         สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 

                                 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

                                ข้าพระพุทธเจ้า

                              นางอุดม    พานทอง

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 October 2016 16:12 Modified: 10 Febuary 2017 20:05 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.255.5
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ