นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) ผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนในการปรับตัวสู่ AEC

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและรักษาพยาบาลเบื้องต้น (640-492)ปีการศึกษา 2557 ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในโรงเรียน ที่เปิดภาคการศึกษา ในเดือนสิงหาคม ในขณะที่โรงเรียนซึ่งเป็นเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติยังคงเปิดเรียนตามปกต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 11 กรกฎาคม 2557 16:42 แก้ไข: 11 กรกฎาคม 2557 16:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) การจัดการเรียนการสอนแบบความร่วมมือเพื่อสุขภาวะชุมชน

สิ่งที่ได้เรียนและบันทึกผ่านปลายนิ้วมายังสายตาสมาชิก วงแชร์สีชมพู Share PSU.ac.th เป็นการร้อยเรียงบันทึกซึ่งเก็บสะสมไว้เป็นฐานความคิดที่ใช้ในการทำงานเสมอมา ซึ่งได้จากการอ่าน การสนทนา นำเสนอผ่านการจัดการเรียนการสอน การบรรยายแลกเปลี่ยนในการบริกา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 26 พฤษภาคม 2557 17:31 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2557 17:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการสร้างบัณฑิตพยาบาลสงขลานครินทร์

การเตรียมคนทำงานด้านสุขภาพสำหรับตอบสนองกระบวนทัศน์ของการปฏิรูปสุขภาพ "สร้างนำซ่อม" มีทั้งทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการพยาบาลและทักษะของการสร้างพลังอำนาจ/การทำงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งต้องการเวลาที่ต่อเนื่องรวมทั้งมีประสบการณ์ตรงในสภาพความเป็นจริง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 21 พฤษภาคม 2557 15:08 แก้ไข: 21 พฤษภาคม 2557 15:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การประชุมภาคีเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาพยาบาลและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

พยาบาลคือบุคลากรด้านสุขภาพที่ร่วมกำหนดนโยบายและปฏิบัติงานในการพัฒนาสุขภาพชุมชนร่วมกับประชาชน ,องค์การชุมชน,องค์กรภายนอกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะภาคีความร่วมมือ , ตลอดระยะร่วม 40 ปีที่ผ่านมาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 19 พฤษภาคม 2557 17:00 แก้ไข: 01 มิถุนายน 2559 15:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) การเรียนการสอนพยาบาลชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะ

ได้มีโอกาสพบ"คุณมอนลี่"ในตลาดนัดเกษตร ม.อ ตลาดแห่งการส่งเสริมวัฒนธรรมสุขภาพและการเรียนรู้ นับเป็นเวที่สาธารณะแห่งหนึ่งสำหรับคนที่สนใจสุขภาพและเรื่อง"กิน อยู่ เป็น" ทำให้ได้เจอะเจอผู้คนที่รู้จักตัวเป็นที่ออกจากหน้าจอ สร้างแรงบันดาลใจให้ได้กลับมา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 25 มีนาคม 2557 11:12 แก้ไข: 25 มีนาคม 2557 11:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) บทเรียน ณ.ศาลาต้นประดู่ บ้านหินเกลี้ยง

ได้มีโอกาสนำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ ไปฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน เป็นครั้งแรก ณ.หมู่ที่ ๖ บ้านหินเกลี้ยง ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ. สงขลาประมาณ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และในปี ๒๕๕๖ได้เห็นนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ สถาบันเดียวกันเราลงไปเรียนร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 04 กุมภาพันธ์ 2557 16:55 แก้ไข: 04 กุมภาพันธ์ 2557 16:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บทเรียนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ วชิระ

ขออนุญาตนำบทความวิจัยต่อไปนี้มาจุดประกายความคิดสำหรับขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอนเพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งสำหรับภาระกิจของตนเอง จากบทความวิจัยเรื่อง "ความพึงพอใจของนิสิตพยาบาล ประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อการจั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 23 มกราคม 2557 14:31 แก้ไข: 18 สิงหาคม 2557 14:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]