นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 6910
ความเห็น: 4

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ศักยภาพของการจัดสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย จะสมบูรณ์เพียงใดขนาดไหนนั้นจึงขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ คือ ฐานะทางการเงินการคลัง และความเข้มแข็งของทีมงานสวัสดิการของกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

         

   ตอนที่ 2 มาแล้วจ้า “บอกแล้วว่าไม่นานเกินรอจ้า”

          สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานฯ ได้รับจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว ที่กำลังดำเนินการอยู่และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสวัสดิการที่ ม.อ. จัดขึ้นนอกเหนือจากที่รัฐจัดให้นะคะ และมีบางส่วนที่เกี่ยวพันกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนหรือองค์กรนิติบุคคลอื่นด้วย  ดังนั้น ศักยภาพของการจัดสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย  จะสมบูรณ์เพียงใดขนาดไหนนั้นจึงขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ คือ ฐานะทางการเงินการคลัง และความเข้มแข็งของทีมงานสวัสดิการของกองทุนพนักงานฯ จึงได้สรุปสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ตอนนี้ดังตารางต่อไปนี้

 

       สิ่งสำคัญและข้อสังเกตที่พนง.มหาวิทยาลัยควรทราบ

1. กรณีค่าทันตกรรมต่างๆ ให้เบิกได้ในส่วนของ 10,000 บาท เท่านั้น และต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ทำที่คลินิกเบิกไม่ได้

2. กรณีเบิกค่ายานอกบัญชีหลักแห่งชาติ ต้องมีใบรับรองยานอกบัญชีหลักจากแพทย์

3. กรณีฝากครรภ์ไม่สามารถเบิกได้เนื่องจากประกันสังคมเหมาจ่ายในวงเงิน 13,000 บาท เว้นแต่เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ แล้วมีการแท้งบุตร ซึ่งไม่สามารถเบิกจากประกันสังคมได้ สามารถนำมาเบิกกับกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงการคลัง (โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) เบิกในส่วนของ 10,000 บาท

4. กรณีรักษาพยาบาลโดยการทำกายภาพบำบัด สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกสถานพยาบาลที่มีแพทย์ปฏิบัติหน้าที่

5. กรณีการเบิกจ่ายแต่ละครั้งต้องกรอกรายละเอียดตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ต้องใส่รหัสบุคลากรด้วยคะ(ดูได้จากระบบMIS DSS ประวัติส่วนตัว)

6. กรณีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลการเงินจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด สามารถตรวจสอบอัตราการเบิกจ่ายได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th/wps/portal/CGDInfo/MedicalWelfare

***ดูรายละเอียดสวัสดิการและระเบียบต่างๆของพนง.มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่ http://www.personnel.psu.ac.th/per8.html

 

 

 

 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 20 March 2013 15:49 Modified: 20 March 2013 15:59 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 **ซูซี่**, Ico24 Baby, and 14 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Monly (Recent Activities)
21 March 2013 07:39
#85638
  • มาเชียร์ น้องจุ๊บ (อนุสรา) กันนะค่ะ  หน่วยงานอื่น ๆ เร่งขยับขับเคลื่อนนะค่ะ หากเป้ายังไม่ถึง  (เป้าหมาย มีไว้พุ่งชน ฮ่า ๆ )

 

Ico48
Baby (Recent Activities)
21 March 2013 09:19
#85649

ดีมากเลยจ้ะน้องจุ๊บ ภาควิชาจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการเบิกค่าสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย

มีประโยชน์มากเลยค่ะ

Ico48
เปตอง (Recent Activities)
06 March 2014 15:05
#96422

พนักงานมหาวิทยาลัยไปตรวจสุขภาพประจำปี สิทธิ์เบิกได้ 780 บาทค่ะ ขอบคุณน้องจุ๊บจ้า

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.8.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ