นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2674
ความเห็น: 0

สิ่งสำคัญที่พนักงานมหาวิทยาลัยควรทราบ "สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย"

      สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานฯ ได้รับจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว ที่กำลังดำเนินการอยู่และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสวัสดิการที่พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย จึงได้สรุปสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ตอนนี้ดังตารางต่อไปนี้ ทั้งแบบเปรียบเทียบแบบเก่า/แบบใหม่ และแบบใหม่ที่ได้ออกประกาศไว้ ณ วันที่ 1 มิ.ย.2559

สรุปตารางประกาศฉบับใหม่


(สามารถ Print ตารางสรุปการเบิกเงินสวัสดิการจากลิงค์ของหน่วยคลังได้ http://www.natres.psu.ac.th/finance/from.htm เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการเบิกแต่ละครั้ง เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการเบิก)

สิ่งสำคัญที่พนง.มหาวิทยาลัยควรทราบ (จะได้ไม่เสียสิทธิในการเบิกแต่ละครั้ง)

1. กรณีค่าทันตกรรมต่างๆ ให้เบิกได้ในส่วนของ วงเงิน 20,000 บาท เท่านั้น และต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น ทำที่คลินิกเบิกไม่ได้ *หากจะนำมาเบิกกับกองทุนฯได้ ต้องเบิกจากประกันสังคมให้ครบ 600 บาทก่อน แล้วแนบเอกสารที่เบิกครบแล้วจากประกันสังคมมาเบิกกับกองทุนฯได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

2. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์แผนไทย สามารถนำมาเบิกได้แต่ต้องเป็นสถานพยาบาลที่มีแพทย์ประจำอยู่ และต้องมีใบรับรองจากแพทย์ที่มีใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือแพทย์ผู้มีใบประกอบโรคศิลปะเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายทุกครั้ง

3. การตรวจสุขภาพประจำปีเบิกได้เฉพาะตัวเอง ญาติสายตรงไม่มีสิทธิเบิก ให้ตรวจตามปีงบประมาณปีละ 1ครั้ง

4. กรณีการเบิกจ่ายแต่ละครั้งต้องกรอกรายละเอียด ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ต้องใส่รหัสบุคลากรด้วย (ดูได้จากระบบ MIS DSS ประวัติส่วนตัว)

5. สามารถตรวจสอบสิทธิ์และค้นหาข้อมูลได้ว่าเคยใช้สิทธิ์การเบิกเงินสวัสดิการไปกี่ครั้งแล้ว เบิกอะไรไปบ้าง ยอดวงเงินคงเหลือเท่าไหร่ ผ่านทาง https://fund.psu.ac.th/หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 มิถุนายน 2559 11:32 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2559 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์), และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ