นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1104
ความเห็น: 3

ศึกษาดูงานในด้านการบริหารการจัดการระบบงาน 5ส

 

 

 

           เมื่อวันที่ 29  เมษายน  2558  เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  คณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ต้อนรับสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกัน) มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานในด้านการบริหารการจัดการระบบงาน 5ส  เพื่อนำความรู้ไปปรับปรุงกิจกรรม 5ส และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ 5ส ได้เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะ 

         โดยท่านประธานคณะกรรมการ 5ส (รศ.อรัญ  งามผ่องใส) กล่าวต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินกิจกรรม 5ส โดยเลขานุการคณะกรรมการ 5ส (นางสุนัทณี  แสงแจ่ม) 

 

 

       คณะกรรมการ 5ส สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรฯ (อาจารย์เจษฎา  โมกขกุล) ประธานกรรมการ 5ส (นางสาวสุกัญญา  ศุทธิวรรณรักษ์) และกรรมการ 5ส จำนวน 11 ท่าน โดยมีหัวข้อซักถาม แลกเปลี่ยนในเรื่องต่างๆ เช่น

- การร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม 5ส

- การประหยัดน้ำ ไฟฟ้า กระดาษ

- การจัดกิจกรรม ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ

- การตรวจเยี่ยมสำนักงาน มาตรฐาน และการประเมินผล

 


 

       หลังจากได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการ 5ส แล้ว ท่านผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่ประธานคณะกรรมการ 5ส

 

 

      

 

      เยี่ยมชมห้องสำนักงานคณบดี ห้องสำนักงานเลขานุการคณะฯ ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  และห้องที่ปรึกษาคณบดี

 

 

      เยี่ยมชมสำนักงานภาควิชาการจัดการศัตรูพืช  ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและ ภาควิชาพืชศาสตร์

 

 

       เยี่ยมชมห้องอ่านหนังสือของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

ขอขอบคุณคณะกรรมการ 5ส กลุ่มงานบริการวิชาการ ที่ให้การต้อนรับ และความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ในการดำเนินกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 เมษายน 2558 16:38 แก้ไข: 29 เมษายน 2558 16:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 9 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เยี่ยม ๆ

ห้องทำงานคณะทรัพยกรธรรมชาติ สวยงาม

สมกับเป็นสถานที่ศึกษาดูงานค่ะ

ขอบคุณค่ะพี่ไอซ์

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.67.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ