นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1035
ความเห็น: 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(2)

 

     เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์  2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการ 5ส และคณะกรรมการ 5ส ห้องปฏิบัติการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 23 คน  ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน 5ส ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ไปเยี่ยมชมเพื่อนบ้านค่ะ) โดยเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 5ส  การดำเนินกิจกรรม 5ส และการตรวจประเมิน 5ส  ของกลุ่มสำนักงาน และกลุ่มห้องปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา พัฒนากระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

    โดยมีคณะกรรมการอำนวยกิจกรรมคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงานกิจกรรม 5ส  ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการจะมีวาระตำแหน่ง 2 ปี  มีการใช้ 5ส เป็นพื้นฐานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และใช้ Lean ในการปรับให้ขั้นตอนการทำงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

   การแบ่งพื้นตรวจเยี่ยม 5ส เป็น 5 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มสำนักงาน
2. กลุ่มโรงงาน
3. กลุ่มบริการพยาบาล
4. กลุ่มห้องปฏิบัติการ
5. กลุ่มห้องผู้บริหาร
 
     คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน คือ ผ่านการอบรมหลักสูตร 5ส อย่างน้อย 2 ครั้ง และต้องมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรม 5ส อย่างน้อย 2 ปี

 

     การกำหนดตัวชี้วัดของการดำเนินงานกิจกรรม 5ส เช่น ส1 สะสาง ตัวชี้วัดคือ จำนวนสิ่งของหรือระบบงานที่สูญเปล่าหรือซ้ำซ้อนถูกกำจัดออกไป

 

    เป้าหมาย 5ส คือ ผลิตภาพเพื่อลูกค้า เพื่อพนักงาน เพื่อสังคม  โดยมีคุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ ความปลอดภัย ขวัญและกำลังใจ สิ่งแวดล้อม  และจรรยาบรรณ

 

ปัจจัยความสำเร็จ
1. ผู้บริหารสนับสนุน
2. จัดอบรมให้ความรู้และปฏิบัติ
3. ทุกคนมีส่วนร่วมและทำงานประสานงานกัน
4. PDCA 

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 กุมภาพันธ์ 2559 17:58 แก้ไข: 26 กุมภาพันธ์ 2559 13:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 ปราณี , และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.229.70
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ