นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 864
ความเห็น: 0

โครงการส่งเสริม 5ส ปีการศึกษา 2559

 

 

 

           ตามที่ประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 48(6/2559) เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน  2559 ได้มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2560) แล้วนั้น  ในการนี้ จึงขอความร่วมมือภาควิชา/ หน่วยงาน ในการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ดังนี้

 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมย่อยกระดาษ 

คณะกรรมการ 5ส กำหนดกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง  โดยกำหนดครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่  20  มกราคม  2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 และหน้าอาคาร 2   คณะทรัพยากรธรรมชาติ และจัดครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 28  เมษายน 2560  โดยบริษัทวงศ์พาณิชย์ได้นำรถสำหรับทำลายเอกสาร เพื่อนำมาทำลายเอกสาร โดยการย่อยและเมื่อย่อยแล้วสามารถขายให้ทางบริษัทได้ (ราคารับซื้อ ณ วันปัจจุบัน) จึงขอเชิญชวนภาควิชา/ หน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะทำลายข้อสอบ หรือเอกสารอื่นที่ไม่ต้องผ่านการทำลายตามระเบียบสารบรรณ แจ้งความประสงค์ในการทำลาย จำนวนเอกสารที่ทำลาย (โดยประมาณเครื่องย่อยสามารถย่อยได้ 4.2 กิโลกรัม/ นาที)  ไปยังงานประกันคุณภาพ  ภายในวันศุกร์ที่  13  มกราคม   2560  ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้          

 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมการประเมินผลการดำเนินการกิจกรรม 5ส 

คณะกรรมการ 5ส กำหนดการประเมินผลการดำเนินการกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2559 คือ ช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม  2560  และรายชื่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยม  5ส มาตรฐาน 5ส แบบประเมินผลพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมประกอบด้วย ห้องผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา  สำนักงานภาควิชา/ หน่วยงาน ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องน้ำ พื้นที่ส่วนรวม ห้องปฏิบัติการ ฟาร์ม และโรงอาหารคณะ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ  (http://www.natres.psu.ac.th/WEBSITE/5s/index.htm)

 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมเช็ดกระจก 

คณะกรรมการ 5ส กำหนดให้ทุกภาควิชา/ หน่วยงาน ดำเนินกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้กำหนดมาตรฐาน 5ส ของสำนักงานห้องผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา  สำนักงานภาควิชา/ หน่วยงาน ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องน้ำ พื้นที่ส่วนรวม และห้องปฏิบัติการ ส3: สะอาด หัวข้อ สภาพแวดล้อมของพื้นที่  โดยมีรายละเอียดที่ตรวจสอบ คือ ฝ้าเพดาน ไม่มีหยากไย่ หน้าต่างและกระจกสะอาด  ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือในการเช็ดกระจกที่สามารถทำความสะอาดได้ ตั้งแต่ใต้กรอบวงกบหน้าต่างลงมา โดยกระจกที่สูงกว่าวงกบหน้าต่าง ทางคณะฯ จะดำเนินการทำความสะอาดในภาพรวม 

 

กิจกรรมที่ 4   ส (ที่ 6)   สำนึกสาธารณะ  

คณะกรรมการ 5ส ได้กำหนด ส (ที่ 6) คือ สำนึกสาธารณะ และขอความร่วมมือในการดำเนินการ ดังนี้

4.1 การแยกขยะขวดพลาสติก  ดำเนินการโดยหน่วยกิจการนักศึกษา  จัดวางตะแกรงบริเวณอาคาร 1, 2 และ 3  เพื่อให้สโมสรนักศึกษานำไปรีไซเคิล หรือจำหน่ายนำรายได้ไปสมทบทุนในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคมของสโมสรนักศึกษา

4.2 การลดกระดาษในการพิมพ์งาน  เช่น การส่งเอกสารภายในคณะให้ใช้กระดาษหน้าเดียวในการพิมพ์งาน  หรือการพิมพ์งานเอกสารประกอบการประชุมโดยใช้กระดาษทั้งสองหน้า

4.3 การประหยัดน้ำ ไฟ เช่น การปิดไฟในช่วงพักกลางวัน

4.4 แนวปฏิบัติในการแจ้งการเข้าร่วมประชุม  เช่น หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้มีการแจ้งประธานหรือเลขานุการทราบ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 มกราคม 2560 15:40 แก้ไข: 09 มกราคม 2560 15:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.75.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ