นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 783
ความเห็น: 0

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 1)

 

 

          การแต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส และคณะกรรมการ 5ส ห้องปฏิบัติการ เป็นชุดเดียวกัน  ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนอาจารย์  ตัวแทนบุคลากรจากภาควิชา/ หน่วยงาน   ตัวแทนห้องปฏิบัติการ และตัวแทนผู้รับผิดชอบงานฟาร์ม เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวาระการทำงาน 2 ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2559-2560 และกิจกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส เพิ่มเติมพื้นที่การตรวจเยี่ยม คือ ห้องปฏิบัติการ ฟาร์ม และโรงอาหารคณะฯ ซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส ทั้ง 5 กลุ่ม ดังนี้

 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 กลุ่มที่ 1                              

 

ที่

หมายเลขห้อง

พื้นที่

1

123

ห้องสำนักงานคณบดี

ห้องคณบดี

ห้องรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา

ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

2

127

ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

3

139

กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ

4

129/1

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

5

140

งานนโยบายและแผน  งานประกันคุณภาพ

6

141

หน่วยสารบรรณ  หน่วยการเจ้าหน้าที่ 

7

136

งานคลังและพัสดุ  งานประชาสัมพันธ์

8

120

ห้องประชุม อาคาร 1

9

138

ห้องประชุม อาคาร 1

10

ทธ 102

ห้องเรียน  อาคาร 1

11

ทธ 103

ห้องเรียน  อาคาร 1

12

ทธ 104

ห้องเรียน  อาคาร 1

13

ลานเรือ

ห้องน้ำ

14

-

โรงอาหารคณะจำนวน 12 ร้าน

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ 5ส กลุ่มที่ 1 : 

1.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน                                                 หัวหน้ากลุ่ม 

2.  นางสุนัทณี                                      แสงแจ่ม                                  รองหัวหน้ากลุ่ม

3.  นางสิริพร                                        ศรีเจริญ                                  กรรมการ

4.  นางสาวกาญจนา                               อุไรรัตน์                                 กรรมการ

5.  นางจรรยา                                       เพชรหวน                               กรรมการ                              

6.  นางสาวจินดารัตน์                            พงศ์รัตนพิศุทธิ์                      กรรมการและเลขานุการกลุ่ม 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 มกราคม 2560 15:51 แก้ไข: 10 มกราคม 2560 13:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.254.88
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ