นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1135
ความเห็น: 0

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 2)

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

กลุ่มที่ 2

 

ที่

หมายเลขห้อง

พื้นที่

1

114

ห้องหัวหน้าภาควิชา และสำนักงานภาควิชาสัตวศาสตร์ 

2

 

ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์

3

301

314

315

316

317

318

ห้องปฎิบัติการอาหารสัตว์ อาคาร 1

4

310

ห้องปฎิบัติการผสมเทียม อาคาร 1

5

311-312

ห้องปฎิบัติการสรีระวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ อาคาร 1

6

-

ฟาร์มปฏิบัติการสัตวศาสตร์

7

116

ห้องรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา

กลุ่มงานบริการวิชาการ

8

122

ห้องประชุม อาคาร 1

9

ทธ 105

ห้องเรียน  อาคาร 1

10

ทธ 106

ห้องเรียน  อาคาร 1

11

ทธ 107

ห้องเรียน  อาคาร 1

12

อาคาร 1

ห้องน้ำ ชั้น 1, 2, 3 และ 4

 

รายชื่อคณะกรรมการ 5ส กลุ่มที่ 2 : 

1.  รองศาสตราจารย์สุธา                       วัฒนสิทธิ์                              หัวหน้ากลุ่ม

2.  นางปราณี                                        จันทรัตน์                               รองหัวหน้ากลุ่ม

3.  นางสาวณัฐฐา                                    รัตนโกศล                              กรรมการ

4.  นางนันทิดา                                       อินทัสโร                                กรรมการ

5.  นางสมจิต                                          ศรีใหม่                                 กรรมการ

6.  นายโสธร                                          เดชนครินทร์                         กรรมการ

7.  นางสาวจตุรพร                                 สอนจิต                                   กรรมการและเลขานุการกลุ่ม

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 มกราคม 2560 14:15 แก้ไข: 10 มกราคม 2560 14:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.173.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ