นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1258
ความเห็น: 0

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 3)

 

 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

กลุ่มที่ 3

 

ที่

หมายเลขห้อง

พื้นที่

1

151

ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

สำนักงานหน่วยกิจการนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

2.

364

ห้องหัวหน้าภาควิชา และสำนักงานภาควิชาธรณีศาสตร์

3.

 

152

251-253

254

350

366

463

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีศาตร์

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของดิน

ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยาเบื้องต้น

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางดิน

ห้องปฏิบัติการสำรวจดิน แผนที่ และภาพถ่ายทางอากาศ

ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช

4.

265

ห้องประชุม อาคาร 2

5.

266

ห้องประชุม อาคาร 2

6.

260, 262

ห้องประชุม อาคาร 2

7.

ทธ 158

ห้องเรียน  อาคาร 2

8.

ทธ 159

ห้องเรียน  อาคาร 2

9.

ทธ 164

ห้องเรียน  อาคาร 2

10.

ทธ 165

ห้องเรียน  อาคาร 2

11.

อาคาร 2

ห้องน้ำ ชั้น 1 และ 2

 

รายชื่อคณะกรรมการ 5ส กลุ่มที่ 3 : 

1.  อาจารย์เจษฎา                                  โสภารัตน์                               หัวหน้ากลุ่ม

2.  นายณรงค์ศักดิ์                                  นกแก้ว                                   รองหัวหน้ากลุ่ม

3.  นางมะลิ                                          นิลสุวรรณ                               กรรมการ

4.  นางอ้อมทิพย์                                    เด่นศรีเสรีกุล                           กรรมการ

5.  นางสาวมาริสา                                  รอดรัตน์                                 กรรมการ

6.  นางสาววันดี                                     สุขสะโร                                 กรรมการและเลขานุการกลุ่ม 

 

 


หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 มกราคม 2560 14:21 แก้ไข: 10 มกราคม 2560 14:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.173.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ