นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1316
ความเห็น: 0

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 4)

 

 

กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

กลุ่มที่ 4

 

ที่

หมายเลขห้อง

พื้นที่

1

132

ห้องหัวหน้าภาควิชา และสำนักงานภาควิชาพัฒนาการเกษตร

2

113

ห้องหัวหน้าภาควิชา และสำนักงานภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

3

403

ห้องปฏิบัติการภาควิชาการจัดการศัตรูพืช 

4

412

ห้องปฏิบัติการภาควิชาการจัดการศัตรูพืช 

5

-

เรือนปฏิบัติการทางกีฏวิทยา

6

-

เรือนปฏิบัติการทางพิษวิทยาแมลง

7

-

เรือนปฏิบัติการเห็ดและโรคพืช

8

-

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง   

9

ทธ 3207

ห้องเรียน  อาคาร 3

10

ทธ 3209

ห้องเรียน  อาคาร 3

11

ทธ 3303

ห้องเรียน  อาคาร 3

12

ทธ 3305

ห้องเรียน  อาคาร 3

13

ทธ 3307

ห้องเรียน  อาคาร 3

14

อาคาร 3

ห้องน้ำชั้น 2 และ 3

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ 5ส กลุ่มที่ 4 : 

1.  อาจารย์กอบชัย                              วรพิมพงษ์                              หัวหน้ากลุ่ม

2.  นางอาภรณ์                                    ศรีผ่อง                                    รองหัวหน้ากลุ่ม

3.  นางสาวอรวรรณ                              พรหมสังคหะ                         กรรมการ

4.  นางสาวอนุสรา                                 มารอด                                    กรรมการ

5.  อาจารย์กราญ์จนา                             ถาอินชุม                                 กรรมการ

6.  นายสุภาพ                                      จันทรัตน์                                     กรรมการ

7.  นางสาวจิณภัฒน์                               แก้วฉิมพลี                              กรรมการและเลขานุการกลุ่ม              

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 มกราคม 2560 14:27 แก้ไข: 10 มกราคม 2560 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ