นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(7) 1147 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(6) 1138 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(5) 1152 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(3) 850 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(2) 906 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 1557 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 5) 821 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 4) 877 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 3) 729 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 2) 625 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 1) 683 0
โครงการส่งเสริม 5ส ปีการศึกษา 2559 772 0
การตรวจเยี่ยม 5ส ประจำปีการศึกษา 2559 616 0
สรุปผลการประเมินกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 930 0
GHS คืออะไร 732 0
มาตรฐาน 5ส ห้องน้ำ 1443 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 4 785 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 3 607 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 2 574 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 1 667 0
กิจกรรมย่อยกระดาษครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 1025 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(6) 1515 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(5) 2043 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(4) 2710 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(3) 2100 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(2) 884 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (8) 1041 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (7) 804 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (6) 880 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (5) 793 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (4) 857 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (3) 930 1
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (2) 812 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(1) [R] 40 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (1) 714 0
การดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ 747 3
แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 576 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(10) 1084 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 4 532 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 3 598 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 2 727 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 1 718 0
ศึกษาดูงานในด้านการบริหารการจัดการระบบงาน 5ส 924 3
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(9) 938 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(8) 720 0
ฺฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(7) 863 0
ฺฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(6) 745 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(5) 753 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(4) 1052 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(3) 1264 2
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(2) 1328 3
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(1) 1219 4
กิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2557 [C] 885 0
กำหนดมาตรฐาน 5ส และแบบประเมินผล ปีการศึกษา 2557 1153 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 989 0
ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ ปีการศึกษา 2556 1477 0
มุมสวย..คณะทรัพยากรธรรมชาติ 4254 4
สะสาง: เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร 3888 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 4 1120 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 3 920 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 2 708 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 1 819 0
กิจกรรมย่อยกระดาษครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1017 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(6) 1417 3
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(5) 1262 2
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(4) 1212 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(3) 1249 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(2) 1157 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(1) 1716 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(6) 1228 1
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(5) 1127 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(4) 1135 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(3) 1116 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(2) 1215 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(1) 2293 2
กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(1) 935 0
กิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2556 1141 1
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม6) 1508 1
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม5) 1758 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม4) 1355 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม3) 1847 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม2) 1290 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม1) 1616 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ5) 1845 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ4) 1054 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ3) 1101 1
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ2) 1136 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ1) 1507 0
บรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "5ส ห้องปฏิบัติการ"(2) 5353 0
บรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "5ส ห้องปฏิบัติการ"(1) 6418 1
กิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่1/2555 1358 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "5ส ห้องปฏิบัติการ" 6121 0
กิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 2/2554 1478 0
สรุปผล “การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการป้องกัน Virus คอมพิวเตอร์” 1976 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2554 (1) 2945 1
ส่งเสริมกิจกรรม 5ส “การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการป้องกัน Virus คอมพิวเตอร์” 2902 2
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2554 9755 2
กิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 1/2554 4660 0
บรรยากาศการตรวจเยี่ยม 5ส ครั้งที่ 1/2554 2262 1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2554 4190 2