นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(7) 1191 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(6) 1194 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(5) 1186 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(3) 885 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(2) 945 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 1606 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 5) 844 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 4) 915 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 3) 759 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 2) 650 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 1) 706 0
โครงการส่งเสริม 5ส ปีการศึกษา 2559 790 0
การตรวจเยี่ยม 5ส ประจำปีการศึกษา 2559 623 0
สรุปผลการประเมินกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 947 0
GHS คืออะไร 744 0
มาตรฐาน 5ส ห้องน้ำ 1507 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 4 804 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 3 617 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 2 583 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 1 685 0
กิจกรรมย่อยกระดาษครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 1053 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(6) 1568 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(5) 2113 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(4) 2770 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(3) 2184 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(2) 898 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (8) 1056 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (7) 822 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (6) 894 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (5) 806 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (4) 876 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (3) 948 1
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (2) 830 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(1) [R] 40 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (1) 729 0
การดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ 764 3
แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 595 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(10) 1093 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 4 541 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 3 608 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 2 746 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 1 730 0
ศึกษาดูงานในด้านการบริหารการจัดการระบบงาน 5ส 942 3
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(9) 952 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(8) 741 0
ฺฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(7) 878 0
ฺฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(6) 758 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(5) 761 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(4) 1064 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(3) 1292 2
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(2) 1357 3
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(1) 1239 4
กิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2557 [C] 898 0
กำหนดมาตรฐาน 5ส และแบบประเมินผล ปีการศึกษา 2557 1175 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 1001 0
ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ ปีการศึกษา 2556 1502 0
มุมสวย..คณะทรัพยากรธรรมชาติ 4294 4
สะสาง: เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร 3921 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 4 1138 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 3 937 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 2 723 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 1 827 0
กิจกรรมย่อยกระดาษครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1030 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(6) 1441 3
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(5) 1284 2
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(4) 1235 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(3) 1263 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(2) 1166 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(1) 1736 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(6) 1257 1
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(5) 1151 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(4) 1158 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(3) 1132 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(2) 1234 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(1) 2316 2
กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(1) 948 0
กิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2556 1151 1
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม6) 1521 1
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม5) 1778 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม4) 1362 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม3) 1859 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม2) 1303 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม1) 1626 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ5) 1866 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ4) 1065 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ3) 1109 1
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ2) 1152 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ1) 1525 0
บรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "5ส ห้องปฏิบัติการ"(2) 5459 0
บรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "5ส ห้องปฏิบัติการ"(1) 6501 1
กิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่1/2555 1380 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "5ส ห้องปฏิบัติการ" 6169 0
กิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 2/2554 1493 0
สรุปผล “การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการป้องกัน Virus คอมพิวเตอร์” 1996 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2554 (1) 2963 1
ส่งเสริมกิจกรรม 5ส “การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการป้องกัน Virus คอมพิวเตอร์” 2923 2
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2554 9795 2
กิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 1/2554 4686 0
บรรยากาศการตรวจเยี่ยม 5ส ครั้งที่ 1/2554 2271 1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2554 4213 2