นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(7) 1397 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(6) 1399 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(5) 1377 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(3) 1040 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(2) 1069 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 1842 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 5) 959 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 4) 1088 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 3) 926 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 2) 793 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 1) 835 0
โครงการส่งเสริม 5ส ปีการศึกษา 2559 894 0
การตรวจเยี่ยม 5ส ประจำปีการศึกษา 2559 701 0
สรุปผลการประเมินกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 1037 0
GHS คืออะไร 832 0
มาตรฐาน 5ส ห้องน้ำ 1769 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 4 894 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 3 690 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 2 652 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 1 777 0
กิจกรรมย่อยกระดาษครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 1202 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(6) 1768 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(5) 2355 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(4) 3061 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(3) 2504 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(2) 1005 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (8) 1172 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (7) 924 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (6) 990 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (5) 883 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (4) 988 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (3) 1038 1
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (2) 934 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(1) [R] 40 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (1) 822 0
การดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ 833 3
แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 686 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(10) 1155 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 4 612 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 3 648 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 2 828 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 1 792 0
ศึกษาดูงานในด้านการบริหารการจัดการระบบงาน 5ส 1018 3
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(9) 1056 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(8) 829 0
ฺฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(7) 979 0
ฺฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(6) 921 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(5) 823 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(4) 1132 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(3) 1500 2
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(2) 1506 3
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(1) 1363 4
กิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2557 [C] 969 0
กำหนดมาตรฐาน 5ส และแบบประเมินผล ปีการศึกษา 2557 1267 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 1093 0
ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ ปีการศึกษา 2556 1591 0
มุมสวย..คณะทรัพยากรธรรมชาติ 4486 4
สะสาง: เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร 4095 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 4 1213 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 3 993 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 2 791 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 1 879 0
กิจกรรมย่อยกระดาษครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1108 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(6) 1601 3
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(5) 1400 2
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(4) 1302 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(3) 1344 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(2) 1254 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(1) 1855 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(6) 1352 1
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(5) 1231 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(4) 1243 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(3) 1232 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(2) 1350 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(1) 2464 2
กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(1) 1023 0
กิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2556 1225 1
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม6) 1593 1
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม5) 1858 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม4) 1419 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม3) 1917 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม2) 1377 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม1) 1689 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ5) 1945 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ4) 1144 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ3) 1190 1
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ2) 1269 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ1) 1643 0
บรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "5ส ห้องปฏิบัติการ"(2) 5808 0
บรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "5ส ห้องปฏิบัติการ"(1) 6845 1
กิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่1/2555 1476 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "5ส ห้องปฏิบัติการ" 6458 0
กิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 2/2554 1600 0
สรุปผล “การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการป้องกัน Virus คอมพิวเตอร์” 2112 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2554 (1) 3062 1
ส่งเสริมกิจกรรม 5ส “การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการป้องกัน Virus คอมพิวเตอร์” 3020 2
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2554 10039 2
กิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 1/2554 4800 0
บรรยากาศการตรวจเยี่ยม 5ส ครั้งที่ 1/2554 2347 1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2554 4308 2