นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(7) 1489 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(6) 1501 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(5) 1463 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(3) 1122 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(2) 1156 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 1964 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 5) 1058 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 4) 1172 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 3) 1024 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 2) 893 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 1) 928 0
โครงการส่งเสริม 5ส ปีการศึกษา 2559 974 0
การตรวจเยี่ยม 5ส ประจำปีการศึกษา 2559 758 0
สรุปผลการประเมินกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 1119 0
GHS คืออะไร 902 0
มาตรฐาน 5ส ห้องน้ำ 1980 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 4 978 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 3 760 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 2 745 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 1 865 0
กิจกรรมย่อยกระดาษครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 1291 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(6) 1868 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(5) 2489 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(4) 3201 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(3) 2679 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(2) 1098 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (8) 1250 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (7) 993 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (6) 1055 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (5) 943 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (4) 1054 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (3) 1105 1
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (2) 983 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(1) [R] 40 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (1) 880 0
การดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ 897 3
แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 749 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(10) 1207 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 4 662 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 3 692 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 2 882 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 1 849 0
ศึกษาดูงานในด้านการบริหารการจัดการระบบงาน 5ส 1070 3
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(9) 1126 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(8) 891 0
ฺฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(7) 1042 0
ฺฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(6) 988 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(5) 888 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(4) 1197 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(3) 1613 2
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(2) 1595 3
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(1) 1441 4
กิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2557 [C] 1041 0
กำหนดมาตรฐาน 5ส และแบบประเมินผล ปีการศึกษา 2557 1338 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 1173 0
ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ ปีการศึกษา 2556 1652 0
มุมสวย..คณะทรัพยากรธรรมชาติ 4592 4
สะสาง: เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร 4209 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 4 1285 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 3 1077 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 2 854 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 1 956 0
กิจกรรมย่อยกระดาษครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1186 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(6) 1675 3
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(5) 1469 2
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(4) 1351 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(3) 1415 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(2) 1305 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(1) 1927 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(6) 1413 1
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(5) 1280 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(4) 1295 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(3) 1301 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(2) 1433 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(1) 2555 2
กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(1) 1077 0
กิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2556 1294 1
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม6) 1665 1
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม5) 1918 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม4) 1474 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม3) 1977 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม2) 1430 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม1) 1740 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ5) 2012 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ4) 1211 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ3) 1277 1
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ2) 1342 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ1) 1715 0
บรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "5ส ห้องปฏิบัติการ"(2) 5994 0
บรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "5ส ห้องปฏิบัติการ"(1) 6988 1
กิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่1/2555 1544 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "5ส ห้องปฏิบัติการ" 6569 0
กิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 2/2554 1676 0
สรุปผล “การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการป้องกัน Virus คอมพิวเตอร์” 2186 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2554 (1) 3146 1
ส่งเสริมกิจกรรม 5ส “การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการป้องกัน Virus คอมพิวเตอร์” 3106 2
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2554 10160 2
กิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 1/2554 4872 0
บรรยากาศการตรวจเยี่ยม 5ส ครั้งที่ 1/2554 2421 1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2554 4388 2