นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

phatsuko
Ico64
พัฐสุดา เอกพันธ์

สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 31 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการศึกษาดูงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 1693 17
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-งานสัปดาห์วิทย์ 52 1670 6
รับอาสาสมัครทำกิจกรรม 1322 0
งานสร้างสรรค์นวัตกรรมนักศึกษาสาขา ICT ปีการศึกษา 2552 1714 15
งานบัณฑิตสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2551 3568 45
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-สัมมนาวิชาการ BI 1298 1
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-สัมมนาวิชาการ KM 957 0
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-SIPA Animation Contest 2009 1040 0
ทัศนศึกษาดูงาน (ต่อ) 1171 0
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-อบรมเตรียมความพร้อมฝึกงาน รหัส 49.. 1147 0
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา รหัส48.. 1258 0
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มาแล้วจ๊ะ 1275 1
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-อบรมการเขียนแนะนำตัวเอง Resume 2143 0
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-ทำบุญเลี้ยงพระและเลี้ยงปีใหม่ 1114 8
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-งานวันเด็ก ICT เพื่อเด็กไทย 915 1
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-ปลูกป่า วันพ่อ 1224 3
โครงการศึกษาดูงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551 1212 0
งานปีใหม่ 2552 1886 0
โครงการปลูกป่าชายเลน จ.สงขลา 2365 4
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-ปัจฉิม IT รหัส 49... 1155 0
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-งานประจำปี ICT 2551 1216 0
โครงการ "ICT 1st Annual Meeting 2008" 1383 4
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-ดูงาน ณ ทัณฑสถานบำบัด สงขลา 1086 0
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-พบพี่บัณฑิต ปีการศึกษา 2550 1020 0
ตอบคำถาม-หลักการบันทึกกิจกรรมลงทรานสคริปต์ 1433 0
โครงการส่งเสริมด้านจริยธรรมและกฎหมาย (ทัณฑสถานฯ) 1335 0
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-สานสัมพันธ์ รับขวัญน้อง 1013 0
บันทึกประวัติกิจกรรมนักศึกษา-อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 1015 0
บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม-งานสัปดาห์วิทย์51 1238 0
นัดนักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 846 0
งานบัณฑิตสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2550 (ต้อนรับบัณฑิต IT รหัส 48) 1139 1