นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

phatsuko
Ico64
พัฐสุดา เอกพันธ์

สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(0) ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา รหัส48..

บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2551ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Activity_patcheim.pdfหล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย phatsuko   สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2552 09:45 แก้ไข: 08 มีนาคม 2552 13:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มาแล้วจ๊ะ

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มาแล้วจ๊ะระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2552กรุณาเข้าร่วมทุกคนนะค่ะ เพราะมันคือ กิจกรรมดีๆ ครั้งสุดท้ายในการเป็นนักศึกษาในรั้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของเราการแต่งกาย / ห้องวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 (ช่วงเช้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย phatsuko   สร้าง: 04 กุมภาพันธ์ 2552 13:48 แก้ไข: 10 กุมภาพันธ์ 2552 13:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-อบรมการเขียนแนะนำตัวเอง Resume

บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการเขียนแนะนำตัวเอง และการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Activity_Resume.p... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย phatsuko   สร้าง: 22 มกราคม 2552 16:51 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2552 10:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(8) ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-ทำบุญเลี้ยงพระและเลี้ยงปีใหม่

บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญเลี้ยงพระและงานสังสรรค์ปีใหม่ 2552ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Activity_NY.pdfหลักฐานอ้างอิงใน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย phatsuko   สร้าง: 20 มกราคม 2552 09:00 แก้ไข: 28 มกราคม 2552 10:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-งานวันเด็ก ICT เพื่อเด็กไทย

บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสอบวัดผลความรู้ Oracle ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Activity_Child52.pdfหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกกา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย phatsuko   สร้าง: 12 มกราคม 2552 11:21 แก้ไข: 08 มีนาคม 2552 13:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-ปลูกป่า วันพ่อ

บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/grow51.pdfหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอดู... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย phatsuko   สร้าง: 22 ธันวาคม 2551 15:17 แก้ไข: 12 มกราคม 2552 11:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โครงการศึกษาดูงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551

โครงการศึกษาดูงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551รับสมัครแล้ว.....เข้าร่วมดูงาน ประเทศ มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2552 กำหนดการทัศนศึกษาดูงานhttp://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/AGENDA52.docจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมดูงาน 1. นักศึกษาสาขาวิชา ICT... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย phatsuko   สร้าง: 22 ธันวาคม 2551 10:14 แก้ไข: 22 เมษายน 2552 13:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) งานปีใหม่ 2552

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ปี 2552วันที่ 8 มกราคม 2552กำหนดการ16.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานบานบุรี 1. มีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาแลกของขวัญระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ บุคลากรราคาของรางวัลที่แลกสำหรับนักศึกษาขั้นต่ำ150 บาท(รางวัลที่นำมาแลก ห้ามเป็นอาหาร)สาม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย phatsuko   สร้าง: 14 ธันวาคม 2551 12:10 แก้ไข: 12 มกราคม 2552 11:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) โครงการปลูกป่าชายเลน จ.สงขลา

โครงการปลูกป่าชายเลน จ.สงขลาวัน / เวลา / สถานที่วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2551เวลา 9.00 น. - 17.00 น.ณ หัวเขาแดง (ประมาณนั้น)รถออก เวลา 8.00 น. โดยรถสองแถวเจอกันที่ลานจอดรถ หน้าศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถสำรองที่นั่งได้ที่.........สำนักงานสาขาฯ หรือ ใต้บัน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย phatsuko   สร้าง: 17 พฤศจิกายน 2551 12:52 แก้ไข: 26 ธันวาคม 2551 16:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-ปัจฉิม IT รหัส 49...

บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2551ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/f... มีต่อ »
โดย phatsuko   สร้าง: 31 ตุลาคม 2551 13:50 แก้ไข: 11 พฤศจิกายน 2551 10:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]