นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

phatsuko
Ico64
พัฐสุดา เอกพันธ์

สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(0) ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-งานประจำปี ICT 2551

บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการงานประจำปีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2551ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/activity-51.pdfผู้... more »
By phatsuko   created: 29 October 2008 13:31 Modified: 11 November 2008 10:55 [ Report Abuse ]

(4) โครงการ "ICT 1st Annual Meeting 2008"

โครงการ "ICT 1st Annual Meeting 2008"วัน เวลา สถานที่วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2551ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปห้องประชุมทองจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ผู้ที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม1. นักศึกษา ICT ทุกชั้นปี2. นักศึกษา IT (ต่อเนื่อง) ทุกชั้นปี3. ศิษย์เ... more »
By phatsuko   created: 30 September 2008 16:19 Modified: 28 October 2008 12:58 [ Report Abuse ]

(0) ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-ดูงาน ณ ทัณฑสถานบำบัด สงขลา

บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านจริยธรรมและกฎหมาย โดยการศึกษาดูงานที่ ทัณฑสถานบำบัด จ.สงขลาตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a... more »
By phatsuko   created: 29 September 2008 14:34 Modified: 01 October 2008 08:40 [ Report Abuse ]

(0) ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-พบพี่บัณฑิต ปีการศึกษา 2550

บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ สนับสนุนนักศึกษารุ่นน้อง พบพี่บัณฑิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phat... more »
By phatsuko   created: 29 September 2008 14:27 Modified: 01 October 2008 08:40 [ Report Abuse ]

(0) ตอบคำถาม-หลักการบันทึกกิจกรรมลงทรานสคริปต์

ตอบคำถาม หลักการบันทึกกิจกรรมลงทรานสคริปต์ จากคำถาม ของคุณ ·ï¡÷¡ï· นายนิทัศน์ พรหมศรียารหัสนักศึกษา 5010250024ที่ว่า.... อยากทราบว่า การบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลงทรานสคริปต์ของนักศึกษาครับ ว่า การเข้าร่ว... more »
By phatsuko   created: 11 September 2008 23:16 Modified: 29 September 2008 15:50 [ Report Abuse ]

(0) โครงการส่งเสริมด้านจริยธรรมและกฎหมาย (ทัณฑสถานฯ)

โครงการส่งเสริมด้านจริยธรรมและกฎหมาย ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ (เกาะแต้ว) จ.สงขลากำหนดการ - วันที่ 11 กันยายน 2551 - เวลา 13.00 น. - 16.00 น.รถออกเวลา (ล้อหมุน) 12.00 น.รถจอดหน้าภาควิชากายวิชาศาสตร์Note : - อย่าลืมถ่ายภาพกิจกรรมสวยๆ นะค่ะ (น้องเอ็ม) - ... more »
By phatsuko   created: 10 September 2008 17:47 Modified: 29 September 2008 15:51 [ Report Abuse ]

(0) ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-สานสัมพันธ์ รับขวัญน้อง

บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์ รับขวัญน้อง (นักศึกษา IT ต่อเนื่อง)ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Transcript-Freshy.pdfหล... more »
By phatsuko   created: 28 August 2008 09:24 Modified: 28 August 2008 09:24 [ Report Abuse ]

(0) บันทึกประวัติกิจกรรมนักศึกษา-อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา

บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ปีการศึกษา 2551ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........1. นักศึกษา ICT http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Transcript_M... more »
By phatsuko   created: 26 August 2008 15:43 Modified: 26 August 2008 15:43 [ Report Abuse ]

(0) บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม-งานสัปดาห์วิทย์51

บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2551ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Transcript-SciWeek51.pdfหลักฐานอ้าง... more »
By phatsuko   created: 21 August 2008 08:49 Modified: 21 August 2008 09:24 [ Report Abuse ]

(0) นัดนักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา

นัดนักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาหลักสูตรฯ ICTสำหรับ - นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 (รหัส 49....) - นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (รหัส 48....) - นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 (รหัส 50.....)วัน / เวลา / สถานที่ วันพฤหัสบดีที่ 14 วันที่ 15 สิงหาคม 2551 ห้อง วท. 2 L.5 เว... more »
By phatsuko   created: 05 August 2008 19:32 Modified: 14 August 2008 08:52 [ Report Abuse ]