นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

(0) ต้นไม้ไม่ได้มีค่าเป็นอาหารและชื่นชม

ต้นไม้ ต้นพืชที่เพาะปลูกเพื่อผลิตอาหาร ชื่นชมต้น ใบ ดอกผล ความเป็นจริงต้นไม้ทุกต้นมีคุณค่ามากกว่านั้น ต้นไม้เป็นห่วงโซ่สำคัญในการตรึงพลังงานแสงจากแสงอาทิตย์ให้เปลี่ยนมาอยู่ในรูปพลังงานชีวภาพ ในกระบวนการสังเคราะห์แสง แล้วถ่ายทอดส่งต่อไป... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 04 มีนาคม 2562 07:37 แก้ไข: 04 มีนาคม 2562 07:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เกษตรวิชาการ

เกษตรวิชาการคือการทำเกษตรที่ต้องใช้วิชาความรู้ให้เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่นอกจากมีความเหมาะสม และมีสภาพแวดล้อมเฉพาะดี ๆ ตามธรรมชาติที่ทำให้มีพืชผลสัตว์เลี้ยงที่มีรสชาติดี อย่างผลไม้เมืองร้อน ทุเรียน มังคุด ลองกอง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2559 14:47 แก้ไข: 04 มีนาคม 2559 16:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) อนาคตยางพารา ??

ยางพาราเป็นพืชอุตสาหกรรมหลักของประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มานาน คือภาคใต้ของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เดิมมาเลเซียเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลก ต่อมาได้เปลี่ยนไปปลูกปาล์มน้ำมัน จนทำให้ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งแทนจนถึงปัจจุบัน ผลิตผ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 20 พฤษภาคม 2557 15:03 แก้ไข: 20 พฤษภาคม 2557 15:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เยี่ยมชม+ชื่นชม ปาล์มน้ำมัน ทรัพย์ ม.อ. 1

เมื่อ 10 ก.พ.2557 ท่านคณบดี ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิตได้พาไปเยี่ยมชมสถานีวิจัยท่าเชียด ที่อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกนักศึกษา ทำวิจัย และบริการชุมชน ปัจจุบัน มีสวนปาล์มน้ำมัน พันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1 มีปาล์มน้ำมันหลากหลายพันธุ์ให้นั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2557 14:45 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2557 14:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ตัววัดความยั่งยืนของสินค้าเกษตรและดอกไม้

จากวิวัฒนาการการเป็นอยู่ของมนุษย์จากการใช้ของป่า หาอาหารจากธรรมชาติ มาเป็นการผลิต เพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีจนสร้างปัญหาต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จนถึงปัจจุบันที่ต้องช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกัน ทำให้กิจกรรมการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 15 มกราคม 2557 09:03 แก้ไข: 15 มกราคม 2557 09:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Enogen corn พันธุ์ข้าวโพดผลิตแอลกอฮอล์

ข้าวโพดเป็นพืชที่สำคัญต่อการเป็นอยู่ของมนุษย์ ที่เป็นทั้งอาหารคน อาหารสัตว์ และพลังงาน (food feed & fuel) อาหารคนมีทั้ง ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดสด(ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเทียน) และใช้ในอุตสาหกรรม (แป้งข้าวโพด น้ำมันข้าวโพด อาหารขบเคี้ยว) อาหาร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 03 มกราคม 2557 17:05 แก้ไข: 03 มกราคม 2557 17:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การปลูกกาแฟในสวนยางพารา

จากการเดินทางดูงานการปลูกกาแฟในสวนยางที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พบว่า กาแฟเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในสวนยางพารา (http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/26440) จากการค้นคว้าข้อมูล พบว่า ในช่วงปี 2550-2555 โลกมีความต้องการกาแฟ ปีละ 7-8 ล้านตั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 07 มกราคม 2556 18:03 แก้ไข: 07 มกราคม 2556 18:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แพะสาวที่มีประสบการณ์

วันนี้ 3 พ.ค.2555 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่า ศูนย์แพะ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่ที่สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ได้นำผู้เกี่ยวข้องจากคณะและสถาบันอาหารฮาลาล ไปเยี่ยมชมกิจกรรมเพื่อวางแผน จัดระบบ เพื่อดำเนินการกิจพัฒ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 03 พฤษภาคม 2555 12:53 แก้ไข: 03 พฤษภาคม 2555 12:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สถานการณ์การปลูกพีช GMO ปี 2009

จากจุลสารเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2553 มีบทความ สถานการณ์การค้าพืชเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2552 จึงขอนำมาบันทึกเพื่อให้ต่อเนี่องที่ได้บันทึกใน http://share.psu.ac.th/blog/agr/14962สถานการณ์ ปี 2009 เมื่อเทียบกับปี 2008 จำนวนประเทศที่ปลูกพืช ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 28 กันยายน 2553 12:06 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 09:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เก็บสาระ ประโยชน์ผลไม้ไทย จากสาร biodata ฉบับ ที่ 145 ของ สกว. มาแชร์

1. การรับประทาน “ทุเรียน” พร้อมกับดื่มเครื่องดื่มที่ มีแอลกอฮอล์ จะมีผลทำให้ฤทธิ์ของ aldehyde dehydrogenase enzyme (ALDH) ลดลง ซึ่งจะทำให้เกิดอาการ หน้าแดงชา วิงเวียน และอาเจียน นอกจากนี้การรับประทานทุเรียนไม่ได้มีผลเพิ่มระดับคอเลสเตอร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 10 กรกฎาคม 2553 13:34 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 09:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]