นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 22 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ต้นไม้ไม่ได้มีค่าเป็นอาหารและชื่นชม 429 0
เกษตรวิชาการ 901 0
อนาคตยางพารา ?? 1209 1
เยี่ยมชม+ชื่นชม ปาล์มน้ำมัน ทรัพย์ ม.อ. 1 1617 0
ตัววัดความยั่งยืนของสินค้าเกษตรและดอกไม้ 1096 0
Enogen corn พันธุ์ข้าวโพดผลิตแอลกอฮอล์ 1098 0
การปลูกกาแฟในสวนยางพารา 7590 0
แพะสาวที่มีประสบการณ์ 1726 0
สถานการณ์การปลูกพีช GMO ปี 2009 3139 0
เก็บสาระ ประโยชน์ผลไม้ไทย จากสาร biodata ฉบับ ที่ 145 ของ สกว. มาแชร์ 3409 2
สถานการณ์การปลูกพืช GMO ปี 2008 1985 0
อนุสัญญาเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมโลก 4706 1
เรื่องของข้าว ปี ๒๕๕๒ และอนาคตของประเทศไทย 2323 1
การส่งออกมะม่วงไทย 4550 2
ฑูตไทยในสหรัฐจะเสนอให้รัฐบาลสหรัฐให้ไทยส่งผลผลิตการเกษตรเพิ่ม 1429 2
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเซียที่ได้รับการอนุมัติการตีความโดย GLOBALGAP 3925 3
พื้นที่ปลูกพืช GMO เพิ่มเป็น ๔๓% ของพื้นที่เพาะปลูกโลก 9017 2
งานเกษตรภาคใต้ปี ๕๑ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว 1601 1
เลือดจรเข้ป้องกันเชื้อโรคได้ 11625 30
การส่งออกผลไม้และผัก:เรื่องที่พลเมืองโลกเขาคิดกัน 3771 4
มังคุด 1843 0
การส่งออกข้าวโพดหวาน 4481 4