นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 22 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ต้นไม้ไม่ได้มีค่าเป็นอาหารและชื่นชม 330 0
เกษตรวิชาการ 833 0
อนาคตยางพารา ?? 1151 1
เยี่ยมชม+ชื่นชม ปาล์มน้ำมัน ทรัพย์ ม.อ. 1 1526 0
ตัววัดความยั่งยืนของสินค้าเกษตรและดอกไม้ 1042 0
Enogen corn พันธุ์ข้าวโพดผลิตแอลกอฮอล์ 1049 0
การปลูกกาแฟในสวนยางพารา 7443 0
แพะสาวที่มีประสบการณ์ 1656 0
สถานการณ์การปลูกพีช GMO ปี 2009 3070 0
เก็บสาระ ประโยชน์ผลไม้ไทย จากสาร biodata ฉบับ ที่ 145 ของ สกว. มาแชร์ 3347 2
สถานการณ์การปลูกพืช GMO ปี 2008 1956 0
อนุสัญญาเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมโลก 4662 1
เรื่องของข้าว ปี ๒๕๕๒ และอนาคตของประเทศไทย 2254 1
การส่งออกมะม่วงไทย 4499 2
ฑูตไทยในสหรัฐจะเสนอให้รัฐบาลสหรัฐให้ไทยส่งผลผลิตการเกษตรเพิ่ม 1387 2
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเซียที่ได้รับการอนุมัติการตีความโดย GLOBALGAP 3865 3
พื้นที่ปลูกพืช GMO เพิ่มเป็น ๔๓% ของพื้นที่เพาะปลูกโลก 8948 2
งานเกษตรภาคใต้ปี ๕๑ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว 1557 1
เลือดจรเข้ป้องกันเชื้อโรคได้ 11501 30
การส่งออกผลไม้และผัก:เรื่องที่พลเมืองโลกเขาคิดกัน 3682 4
มังคุด 1792 0
การส่งออกข้าวโพดหวาน 4404 4