นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) สถานการณ์การปลูกพืช GMO ปี 2008

การใช้พันธุ์พืช GMO เพาะปลูกเริ่มในปี 1996 และมีการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี 2008 มีการใช้พืชที่เป็น GMO ปลูกแล้วเป็นพื้นที่ถึง 125 ล้านเฮคแตร์ (hectare: 1 ha = 6.25 ไร่) ประเทศที่มีการใช้มากที่สุด คือ อเมริกา (62.5 ล้าน ha) รองลงมา คือ อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 05 มกราคม 2553 19:06 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 09:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) อนุสัญญาเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมโลก

ในอนุสัญญาริโอ (Rio Conventions) ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่เกิดจากการประชุมเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขององค์กรสหประชาชาติ ที่กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิลในปี ๒๕๔๗ มีอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมโลกสามเรื่องสามอนุสัญญา คือ ๑. อนุสัญญาว่าด้วยความ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 26 ตุลาคม 2552 16:09 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 09:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เรื่องของข้าว ปี ๒๕๕๒ และอนาคตของประเทศไทย

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย และอีกหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะในเอเซีย ประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกอย่างต่อเนื่องตลอดมา แต่ชาวนากลับยากจนและมีปัญหากับราคาข้าวทุกปีอย่างต่อเนื่องตลอดมาเช่นกัน ทั้งที่ชาวนาไทยผลิตข้าวมีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ ๓๐๐-๕๐๐ กก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 31 สิงหาคม 2552 14:26 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 09:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การส่งออกมะม่วงไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งว่า มีข้อมูลจากกลุ่มวิเคราะห์สินค้า 2 สำนักบริหารการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทั่วไป กรมส่งเสริมการส่งออก ในปี 2549 ไทยส่งออกมะม่วงในรูปมะม่วงสด และมะม่วงบรรจุกระป๋อง รวมประมาณ 23,603 ตัน มูลค่า 690.49 ล้านบาท มะม่วงที... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 24 กรกฎาคม 2552 09:30 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 09:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ฑูตไทยในสหรัฐจะเสนอให้รัฐบาลสหรัฐให้ไทยส่งผลผลิตการเกษตรเพิ่ม

เมื่อเช้า (๙ ก.ค.๕๒) มีข่าวการให้สัมภาษณ์ฑูตไทยในสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรผ่านวิทยุวีโอเอ (voice of America) ว่ารัฐบาลสหรัฐโดยการนำของประธานาธิบดีในปัจจุบัน เน้นให้ดูแลการนำเข้าอาหารและผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งท่านฑูตฯได้กล่าวว่าคงไ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 09 กรกฎาคม 2552 14:16 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 09:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเซียที่ได้รับการอนุมัติการตีความโดย GLOBALGAP

GLOBALGAP เป็นมาตรฐานระดับโลกของการผลิตทางการเกษตรที่ดี (global good agricultural practice) ซึ่งทำให้สินค้าการเกษตรสามารถส่งไปจำหน่ายได้กว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะในตลาดยุโรป และประเทศต่างๆ ก็มีมาตรฐานของแต่ละประเทศซึ่งทำให้ยุ่งยากกับผู้ส่งออกที่ต้องปฏ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 27 เมษายน 2552 14:45 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 09:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) พื้นที่ปลูกพืช GMO เพิ่มเป็น ๔๓% ของพื้นที่เพาะปลูกโลก

พืช GMO หมายถึงพืชที่ผ่านกระบวนการปรับพันธุกรรมด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนใหญ่ปรับปรุงให้มีความสามารถมากขึ้น มีคุณภาพดีขึ้นทั้งผลผลิตและคุณภาพ GMO =Genetically Modified Organism หรือสิ่งมีชีวิตที่มีการปรับพันธุกรรม ความจริงพันธุกรรมของ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 06 ตุลาคม 2551 15:08 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 09:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) งานเกษตรภาคใต้ปี ๕๑ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ ๑๖ ปี ๒๕๕๑ ได้เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย ถึงแม้จะมีฝนตกทุกวันก็ยังมีผู้คนจำนวนมากมาเที่ยวชมจับจ่ายสิ่งของ ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง อาหาร ตามเป้าหมายของผู้ขายและผู้ซื้อที่มีโอกาสมาพบกันปีละครั้ง ของปีนี้ดูจะราคาสูงขึ้นเพราะน้ำมัน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 26 สิงหาคม 2551 09:25 แก้ไข: 26 สิงหาคม 2551 09:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(30) เลือดจรเข้ป้องกันเชื้อโรคได้

ได้อ่านข่าว voa news ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการศึกษาพบว่า เลือดจรเข้สามารถป้องกันกำจัดเชื้อโรคได้ดีกว่าเลือดมนุษย์ โดยนำไปทดสอบสอบกับเชื้อโรค 23 ชนิด พบว่าเลือดจรเข้สามารถป้องกันเชื้อโรคทั้งหมดไม่ให้มีการแพร่ระบาด ขณะที่เลือดมนุษย์ป้องกันได้เพียง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 21 เมษายน 2551 13:32 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 09:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) การส่งออกผลไม้และผัก:เรื่องที่พลเมืองโลกเขาคิดกัน

เมื่อ 18 กพ.51 ผมได้ไปสัมมนา เรื่อง Challenges and Opportunities Arising from Standards on Food Safety and Environment for Exporters of Fresh Fruit and Vegetables in Asia จัดโดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน) ก่อนตัดสินใจไปร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 20 กุมภาพันธ์ 2551 12:21 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 09:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]