นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) มังคุด

ได้รับข่าวจาก สกว. มีชาวต่างชาติซื้อมังคุดตกเกรดไปสกัดสาร anthocyanin จึงขอฝากนักวิจัยใน มอ. น่าจะศึกษาดู เพราะเป็นพืชพื้นเมืองในภาคใต้ มักมีปัญหาราคาผลผลิต เข้าใจว่า สารดังกล่าวน่าจะสกัดจากส่วนเปลือกที่เราทิ้งโดยไม่ใช้ประโยชน์ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 18 มกราคม 2551 08:56 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 09:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) การส่งออกข้าวโพดหวาน

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ส่งออกสินค้าการเกษตร และมักเจอกับปัญหาการแย่งชิงตลาด ข้าวโพดหวานเป็นสินค้าหนึ่งที่ไทยใช้ความสามารถในการปรับปรุงพันธุ์และขยายการผลิตจนเป็นผู้ส่งออกเป็นอันดับ 4-5ของโลก ฝรั่งเศสเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นเจ้าผู้ส่งออกมาช้านาน จ... มีต่อ »
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 17 มกราคม 2551 12:13 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 09:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]