นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 4807
ความเห็น: 0

(เก็บตก)ผลการประกวดวาดภาพ-ร้านอาหารในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 17

งานนี้มีเวที

 

เก็บตกครานี้..ขอประกาศผลการประกวด 2 รายการในหลายๆ กิจกรรมที่เราจัดขึ้น

  งานแรก เวทีสำหรับน้องๆ เยาวชน 3 ระดับการศึกษา ที่ต้องขอขอบพระคุณ ครู-อาจารย์-ผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนหนูน้อยชาย-หญิงมาสร้างงานศิลปในงานเกษตรครั้งที่ 17 ที่ผ่านมา ทั้งให้โอกาส ฝึกฝน นำมาส่ง พร้อมรับกลับ มาดูฝลการประกวดว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง..แต่ถึงน้อง ๆคนใดที่ไม่ได้รับรางวัลที่ 1 2 3 แต่น้อง ๆ เป็นคนเก่งของเราค่ะ

  1
 

 คณะกรรมการตัดสิน

แม่งานคนสำคัญ ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์

ระดับประถมศึกษา (.4-.6)  หัวข้อภาพ  "ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม"
รางวัลที่ 1ด.ญ.อิสรีย์ เทพรัตน์ร.ร.สุวรรณวงศ์1 
รางวัลที่ 2ด.ญ.พาณิภัค สิทธิรักษ์ร.ร.ธิดานุเคราะห์ 1
รางวัลที่3ด.ญ.ปพิชญา  เฉิดโฉมร.ร.สุวรรณวงศ์ 1
ชมเชยด.ญ.ปาณิสรา พิมพ์พิสุทธิกุลร.ร.สุวรรณวงศ์ 
ชมเชยด.ช.ปรมินทร์ อริยะปราโมชร.ร.สุวรรณวงศ์ 
ชมเชยด.ญ.ชนนิกานต์ วังมีร.ร.สุวรรณวงศ์ 
ชมเชยด.ญ.ปัทมพร พัฒทราการญ์ร.ร.จุลสมัย 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หัวข้อภาพ  "เกษตรช่วยชาติและสิ่งแวดล้อม"

รางวัลที่ 1นายภาณุมาศ สุทธิสังข์ร.ร.มหาวชิราวุธ 
รางวัลที่ 2ด.ช.วสวัตต์ วิยาพันธ์ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 
รางวัลที่ 3ด.ญบุณฑริกา พรหมจรรย์ร.ร.ธิดานุเคราะห์ 
ชมเชยด.ญปภาวดี วัชฤทธิ์ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 
ชมเชยด.ญประดิภา สุวรรณรัตน์ร.ร.ธิดานุเคราะห์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ออกแบบโปสเตอร์เชิญชวนเที่ยวงานเกษตรภาคใต้

รางวัลที่ 1น.ส.ปทิตตา ฤทธิผลินร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 
รางวัลที่ 2น.ส.นรารัตน์ โอภาสประยูรร.ร.มหาวชิราวุธ 
รางวัลที่ 3น.ส.ประภัสสร เพ็ชรแกมแก้วร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 
ชมเชยน.ส.เจนจิรา โพธิยกร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 
ชมเชยน.ส.อรุณรัตน์ ศิลปพรหมร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 

 

 งานที่สอง ประกวดร้านอาหารสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย

  งานเกษตรภาคใต้ จัดกิจกรรมประกวดร้านอาหารสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้ผู้จำหน่ายอาหาร ปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และเพื่อให้ผู้เที่ยวชมงานได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย  ทั้งนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสุขาภิบาลเบื้องต้น โดยมีวิทยากรจากคณะกรรมการอาหารปลอดภัย อำเภอหาดใหญ่ เป็นผู้ให้ความรู้ และดำเนินการตรวจสอบร้านค้าตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร

ผลการประกวดร้านค้า ได้รับการคัดเลือกร้านอาหารสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย ดังนี้
ประกวดร้านอาหารสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย
 ผู้ประกอบการ 
ร้านไส้กรอกหมูหลังอำเภอคุณภรดล สุทธิวรรโณกุล 
ร้านซาลาเปาทอด เกี้ยวกุ้ง กุ้งระเบิดคุณศิริอนันต์  ปัญจศิริ 
ร้านอาการทะเลทอด ชุปแป้งทอด  คุณสุภาพร ทิพยมณฑล 
 ขอแสดงความยินดี กับทุกรางวัล
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 30 สิงหาคม 2552 18:01 แก้ไข: 03 กันยายน 2553 09:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.75.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ